Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sedan tre veckor tillbaka finns personal från RFLS:s brottsofferjour på plats i polishuset på torsdagar. Syftet är att ge stöd och hjälp åt HBT-personer som råkat ut för obehagligheter i sitt vardagsliv.

En av dem som arbetar på brottsofferjouren är Anneli Svensson. Hon har jobbat med hatbrottsfrågor i nästan tio år. Hon berättar att verksamheten riktas i första hand till unga personer som på grund av sin sexuella läggning utsatts för våld, hot eller trakasserier i sitt vardagsliv.

Trots den högtravande homofobiska retoriken hos de högerextrema och nazistiska grupperna i Sverige i dag är det inte de som utgör det största problemet för HBT-personer.

– Nazisterna skrämmer oss, men det är inte de som står bakom merparten av våldet. Gärningsmännen finns istället bland de som HBT-personer har kontakt med i vardagen, i skolorna, i hemmet och på fritiden, säger Anneli Svensson.

Enligt henne tar de som blivit misshandlade av exempelvis nazister ofta själva kontakt med polisen och sjukvården.

– Det vi vill göra är att få kontakt med personer som råkat illa ut i sitt vardagsliv, säger Anneli Svensson.

Inspiration från Scotland Yard

Catharina Anstett är polis och samordnare vid hatbrottsjouren. Sedan första maj i år arbetar hon för att öka medvetenheten om hatbrott. Både internt, hos polisen, och externt, hos utsatta grupper i samhället.

Inspirationen hämtades från London och Scotland Yard, som sedan tio år tillbaka haft en arbetsgrupp som jobbat mot hatbrott.

Syftet med Stockholmspolisens satsning är att öka antalet hatbrott som leder till åtal. Tillsammans med en specialiserad åklagare har gruppens arbete i dagsläget lett fram till två fällande domar och ett flertal pågående förundersökningar.

– Vi ska visa att vi är tillgängliga för allmänheten och att polisen alltid är tillgänglig för personer som blir kränkta eller misshandlade på grund av sitt ursprung eller sexuella läggning, säger Catharina Anstett.

RFSL:s brottsofferjour är öppen mellan klockan 16 och 21 på torsdagar. Man kan vara helt anonym om man vill, och samtalet behöver inte leda fram till en polisanmälan.

– Alla som vill är välkomna. Vi vill att de som utsätts för hatbrott ska veta att de inte behöver acceptera det, avslutar Anneli Svensson.

Fotnot: RFSL:s brottsofferjour kan nås på telefon: 020 – 34 13 16 eller e-post: [email protected]