Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nazistiska och rasistiska grupper i Sverige använder idag Internet som sitt främsta medium.

Internet är på samma gång ett medium som används flitigt av många ur de nazistiska och rasistiska gruppernas målgrupper – unga människor, ofta unga män.

Samtidigt kan det demokratiska öppna samhället välja att ignorera vilken typ av propaganda som sprids via Internet, helt enkelt eftersom vi slipper se den. Den stör oss inte på samma sätt som en grupp nazister eller rasister som delar flygblad eller demonstrerar till minne av Kristallnatten. Men när vi väljer att ignorera propagandan på Internet väljer vi också att ignorera de som läser nazistiska och rasistiska texterna.

Vi glömmer att e-demokrati också är en fråga om vem som läser vad och hur den personen tolkar det han eller hon läser, och i vilket sammanhang. I den nazistiska och rasistiska propagandan förekommer hat mot hbt-personer allt oftare. Den homofobiska propagandan har till syfte att dels stämpla hbt-personer som sjukliga, samhällsfarliga och brottsliga, men också att uppmana till attacker på hbt-personer. Redan genomförda attentat lyfts fram och glorifieras.

Den homofobiska ideologin anspelar på den homofobi som finns närvarande i alla delar av vårt samhälle och riskerar bli en inkörsport till det som de nazistiska och rasistiska grupperna själva beskriver som ett krig. Ett krig mot hbtpersoner, som för dessa grupper är en del i den stora konspiration som vill störta det svenska samhället.

det-homosexuella-hotet.pdf (1Mb)