Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

expo intolerans omsl

Expo har kartlagt den rasideologiska miljöns aktiviteter under 2012. Totalt rörde det sig om 1 824 aktiviteter. Det är en ökning med 24 procent från föregående år. Dessutom bryter antalet aktiviteter en nedåtgående trend i den rasideologiska miljön. Sedan Expo 2008 började sammanställa årsrapporter har antalet aktiviteter stadigt sjunkit.

Aktiviteterna som genomförts är framförallt propagandaspridning följt av manifestationer och interna verksamheter som till exempel fester och föredrag.

Expos årsrapport för 2012 visar att den rasideologiska miljön genomför de flesta av sina aktiviteter i storstadsområdena med flest i Stockholm. Beräknat i relation till folkmängd är det dock i Värmland, Dalarna och Västmanland som högerextremisterna är som mest aktiva.

Det är nazistpartiet Svenskarnas parti, tidigare Folkfronten och Nationalsocialistisk front som står för den stora ökningen av antal aktiviteter. Totalt ligger partiet bakom 1024 stycken. Partiet har även framgångsrikt lyckats rekrytera missnöjda kommunpolitiker från Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna och har intagit en dominerande positionen i den rasideologiska miljön.

Nazistiska Svenska motståndsrörelsen (SMR) låg 2012 med sina 435 aktiviteter, i nivå med föregående år. Organisationen utmärkte sig under året för flera uppmärksammade våldsdåd. Bland annat utförde en aktivist i SMR ett mord i Vallentuna. Ytterligare en aktivist är på flykt från polisen misstänkt för samma mord.

Nationaldemokraternas år dominerades av interna konflikter och bråk kring partitidningen Nationell Idag som får presstöd.

En trend som Expos årsrapport 2012 visar är att antalet aktiva rasideologiska organisationer fortsätter att minska på grund av att aktivisterna koncentrerats till ett fåtal grupper. 2012 var 18 organisationer aktiva. Året innan var siffran 25 och 2008 och 2009 fanns det 40 aktiva grupper.

I Expos rapport sammanfattas också året för andra intoleranta organisationer, utanför den rasideologiska miljön. Sverigedemokraterna försökte bredda sin politik och skakades av skandaler. Den antimuslimska Counterjihadrörelsen samlade miljöns profiler på en manifestation i Stockholm. Även de tongivande budskapen i högerextrema propagandakanaler som Avpixlat och nazistiska nättidningar har granskats för första gången.

Rapporten finns att läsa i sin helhet i kommande nummer av tidskriften Expo.