Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverige idag i SVT beskrev i november förra året Svenskarnas parti som en "nynazistisk grupp." Tre anmälningar kom in till granskningsnämnden för radio och tv efter inslaget. En anmälare menade att epitet "nynazistisk" användes för att "smutskasta" Svenskarnas pari.
 
Granskningsnämnden har beslutat att fria SVT:s inslag. I beslutet står det:
 
"Mot bakgrund av vad SVT anfört i sitt yttrande anser granskningsnämnden att det inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet att benämna Svenskarnas parti som nynazistiskt."

SVT menar att det finns uppenbara skäl att beskriva Svenskarnas parti som ett nazistiskt parti. SVT hänvisar till Säpo som bedömer att partiet ingår i den svenska vit makt-miljön och inte köper att partiets namnbyte från Nationalsocialistisk front, till Folkfronten till Svenskarnas parti skulle innebära någon ideologisk förändring i organisationen.

"Trots att Svenskarnas parti inte kallar sig nationalsocialistiskt, finns NSF:s ambitioner att avskaffa demokratin och införa ett nationellt styre kvar, menar Säpo." enligt SVT.

I Svenskarnas partis partiprogram framförs att Sverige ska styras av "svenskarna: icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället. Enbart svenskar skall företräda, leda och styra Sverige. Detta i synnerhet i så viktiga sammanhang som de som har en betydande påverkan på vårt folks utveckling och samhällsbyggnad. Därför skall endast svenska medborgare tillåtas inneha positioner motsvarande dem i de tre statsmakterna riksdag, regering och massmedia."

Svenskarnas parti beskriver också i sitt partiprogram vilka som de anser kan bli svenska medborgare. "Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare."

SVT lyfter i sitt svar fram att Daniel Höglund, i egenskap av partiledare 2010 förespråkade DNA-test om det är "svårt att avgöra vem som är svensk eller inte".

I SVT:s svar till Granskningsnämnden för radio och TV poängteras också Svenskarnas partis antisemitism, att arkivet till tidningen den Svenske nationalsocialisten finns på Svenskarnas partis nyhetssajt och att den till partiet kopplade nätbutiken saluför nazistisk litteratur.

Att Svenskarnas partis partiledare Stefan Jacobsson har en lång bakgrund i nazistiska organisationer och att även den tidigare ledaren, Daniel Höglund, haft detta, menar SVT också visar att Svenskarnas parti är ett nazistiskt parti.

Ämnen i artikeln