Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Rätten ska ta ställning till om Dahn Pettersson gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp när han lämnade in en motion om hemlösa till fullmäktige i Burlöv.

I motionen påstår Pettersson det finnas en koppling mellan fler uteliggare och ökad smuggling av heroin, som sin tur sägs komma från Kosovo. Pettersson menar att invandringen av kosovoalbaner till Sverige är problemet, uppger TV4:

"Är det att undra på att uteliggarna blir fler och fler när vi importerat denna drog genom att Friggebo gav 46 000 kosovoalbaner permanent uppehållstillstånd. . ."

En moderat fullmäktigepolitiker uppmärksammade polisen om motionen.

Åklagaren har yrkat på att Pettersson ska dömas till böter. Dom faller om två veckor.