Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Åklagaren som håller i utredningen, Henrik Olin, fäster stor vikt det misstänkta politiska motivet bakom nedbränningen av minkfarmen.

- Jag har åberopat en hel del bevis gällande det ideologiska motivet och syftet med det här brottet. Man kan möjligen ha funderingar kring varför jag gjort det. Anledningen är att jag tycker det här brottet är allvarligare eftersom det har ett ideologiskt syfte där det grundar sig i en ideologi som är både våldsbejakande och samhällsomstörtande, säger Olin.

Olin menar även att det finns avgöranden som stöder en straffskärpning.

- Det finns en del avgöranden, men det är inte helt självklart hur man ska tolka detta. Det blir en rättslig argumentation och den kommer jag att ta på tisdag och sen får domstolen sätta ned foten. Det finns en uppräkning i brottsbalken med olika omständigheter som typiskt sett höjer straffvärdet hos ett brott, säger han.

När det kommer till vilket straff som Olin ska föreslå så kommer han först presentera det i sin plädering, men han uttalar sig generelt om mordbrand:

- För mordbrand är minimistraffet två års fängelse och maxstraffet är åtta års fängelse. Den vanligaste typen av mordbrand är när det finns fara för liv och för hälsa, det gör det inte i det här fallet. Däremot menar jag att det fanns fara för omfattande förstörelse som också kan konstituera mordbrand. Det är generellt lite mindre allvarligt och de misstänkta gärningsmännen är unga och det påverkar också vilket straffpåföljd som blir. 

Rättegången hålls i Nacka tingsrätt och i förhör har de båda männen erkänt att de brände ned minkfarmen och erkänner grov skadegörelse, men förnekar mordbrand som är brottsrubriceringen.

Förundersökningen som letts av SÄPO visar genom fynd i datorer och mobiltelefoner att de båda männen planerade attentatet mot minkfarmen i detalj. Det framgår även att den ekofascistiska gruppen The Green Brigade tog på sig dådet på internetplattformen Discord.  

Diskuterade fler attentat

I förundersökningen ingår även kommunikation mellan de båda misstänkta där bombtillverkning och vapensmuggling diskuteras. I diskussionerna kartläggs en abortklinik, en oljedepå och en flyktingförläggning. De diskuterade även olika tillvägagångsätt för att mörda en domare och en dömd gärningsman. För denna kommunikationen är de båda männen inte misstänkta för brott. Åklagaren menar att det inte går att bevisa att planerna var tänkta att genomföras.

Rättegången väntas pågå i tre dagar och bland vittnena ingår SÄPOS chefsanalytiker av våldbejakande extremism.

Ämnen i artikeln