Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Frontman för köpet har varit Curt Linusson. Han är engagerad i flera nazistiska organisationer. Förutom de egna organisationerna Legion Wasa och Skaraborgs Svensksocialister så figurerar han flitigt inom Nationalsocialistisk Front och är dessutom medlem i Nordiska Rikspartiet.

När köpet blev kännt så gick kommunen in och utnyttjade sin förköpsrätt. Kommunen ville använda lokalerna till verksamhet för psykiskt handikappade. Linusson överklagade till länsrätten som gick på kommunens linje. På torsdagen var ärendet uppe på regeringens bord och de avslog kommunens begäran om att få utnyttja förköpsrätten. Ärendet har förberetts av Miljödepartementet och i regeringen så var det ingen som tog någon notis av ärendet.

- Detta var inget som man kände till när man beredde ärendet, säger Johan Hasslow som är pressekreterare åt Miljöminister Lena Sommestad.

- Ärendet har hanterats på ett rent lagtekniskt sätt och vi visste inget om vem den klagande var. Detta är helt klart ett intressant principiellt fall som vi får titta närmare på, säger Johan Hasslow.

NSF har varit på jakt efter en större gård under flera år. 1999 bildade man en Gårdsfond där pengar skulle avsättas för att användas till att köpa in en större gård. Då aviserade man att man skulle behöva runt 300 000 kronor för att ett sådant köp skulle kunna drivas igenom. Vid ett par tidigare tillfällen har Nationalsocialistisk Front lyckas komma över mindre gårdar. Men vid varje tillfälle har drömmen om gården blivit kortlivad. En gård i Nossebro lyckades man inte hålla kvar och gården i Hjortkvarn utanför Örebro brann ner till grunden. Försök har senare gjorts för att köpa en gård i Helsingborg.

Bekräftar att NSF står bakom

Kostnaden för gården i Vara blev inte mycket mer än hälften än vad man tänkt sig från början. Köpeskillingen uppgår till 163 000. Lokalerna som Curt Linusson köpt är slitna och inte i skick att bo i för tillfället. Curt Linusson säger till expo.se att han är både förvånad och nöjd över att regeringen gick på hans linje.

- Ja, det tillhör ovanligheterna att vi står på samma sida, det kan jag säga.

I övrigt vill Linusson inte utveckla vad gården ska användas till. Han säger att han inte vill kommentera hur han ska disponera lokalerna och området för tillfället. När han får uppläst ett citat från Nationalsocialistisk Fronts dåvarande propagandachef, Björn Björkqvist så ändrar han inställningen lite. Våren 2003 sa Björn Björkqvist till Expo att det var för NSF:s räkning som Linusson ville köpa gården.

- Gården skulle ha fungerat som partihögkvarter och centrum för produktion av propaganda. Även fester, vit makt-konserter och annan vinstbringande verksamhet skulle ha hållits där, sa Björkqvist då.

Efter att Linusson fått citatet uppläst för sig så bekräftar han det.

- Det äger säkert sin riktighet om de har sagt så, säger Linusson till Expo.

Expo får tag på Anders Ärleskog på hans mobiltelefon. Han får snabbt klart för sig att det gäller gården.

- Jo, jag misstänkte att ni hade frågor om det, men det är bättre om ni tar det med Höglund för jag har inte tid just nu, förklarade Ärleskog.

Men Daniel Höglund var inte villig att prata om vad gården ska användas till eller hur han såg på att regeringen gav Linusson rätt i sitt klagande.

- Jag har inga som helst kommentarer till detta, säger Daniel Höglund till Expo.

Bekymrat kommunalråd

Kommunalrådet Jan-Erik Wallin (m) är i dag bekymrad, men inte för att det sannolikt kommer att bli ett nazisthögkvarter i Vara, utan för att regeringen sa nej till kommunens vilja om att använda lokalerna till aktiviteter för psykiskt handikappade.

- Vi vet ju inte vad som kommer att ske just nu. Curt Linusson har ju hela tiden sagt att han ska använda fastigheten till uppställningsplats för bland annat husvagnar och det kommer vi att bevaka och se till att lokalen används till just det och inget annat.

Hur ser du på att Linusson agerar som bulvan åt en nazistisk organisation?

- Det finns ju många rykten och spekulationer i den riktningen så kommunen får bevaka det här ärendet på precis samma sätt som vi gör med alla fastigheter i kommunen, säger Wallin.

- Det är väldigt mycket spekulationer nu och jag vill försöka att hålla mig borta från det. Vi får avvakta och vänta in utgången av det här ärendet innan vi drar några slutsatser, menar kommunalrådet Wallin.