Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Jürgen Rieger själv ser åtalet som politiskt motiverat, ett sätt för kommunen att få iväg honom från orten.

Det var i januari 2001 som Töreboda kommuns Miljö- och byggnämnd, efter en mängd påstötningar om missförhållanden på gården, beslöt att omhänderta samtliga 334 djur på gården, som enligt en av Riegers anställda arbetare bedriver ett ”germanskt jordbruk”.
I rapporten från kommunens Miljö- och byggnämnd beskrivs hur ”en stor del av djuren var kraftigt avmagrade. 9 djur var i så dåligt skick att veterinär XX bedömde att de skulle avlivas”. ”En kviga var vid besiktningen 2001-01-10 förlamad och låg i ett utrymme i ligghallen övertäckt med halm”.

Självdöda kreatur på markerna
Kommunens tjänstemän fann djur som självdött ute på markerna och enligt veterinären saknades tillräckligt med foder och vatten vilket hade till följd att många av djuren var kraftigt avmagrade. Tillsikten över djuren ansågs också bristfällig då flera djur själva tagit sig ut i den angränsande sjön Östen utan att få hjälp eller avlivas. De har självdött.

Kadaver blev korpföda
När kommunen anmärkt på att gårdens anställda lagt ut döda kreatur i skogarna runt omkring ska Rieger ha försvarat sig med att det var föda till korparna som annars skulle hacka på de levande djurens ögon.
En före detta anställd säger i förhör till polisen att det var uppenbart att Rieger inte var tillräckligt kompetent för att sköta en gård av den storleken. Han säger också att det var uppenbart att det var pengarna som styrde, inte djurens välbefinnande.

"Politisk förföljelse, inget annat"
Jürgen Rieger nekar till brott och skyller de missförhållanden som varit på gården på enskilda anställda Han ser åtalet som en förevändning för att få bort honom från säteriet.
- Det här är bara politiskt förföljelse ingenting annat, säger han i en intervju med Sveriges radio Skaraborg.

Åklagaren åberopar en lång rad vittnesmål och en videofilm som visar läget på gården ska spelas upp i rätten. Och Rieger kan riskera fängelse.
- I straffskalan för djurplågeri finns ju böter och fängelse upp till två år. Jag vill gärna att förhandlingen ska genomföras innan jag tar ställning till vad det är för påföljdsyrkande jag har, säger åklagare Mats-Olov Johansson till Sveriges radio Skaraborg.

Centralgestalt inom tysk extremhöger
Jürgen Rieger är en centralgestalt inom den tyska extremhögern. Han är huvudorganisatören bakom den årligen återkommande nazistmarschen i Wunsiedel till Rudolf Hess minne och i mars 2004 talade han i Hamburg vid en nazistisk protestmarsch mot en utställning om tyska krigsförbrytelser under andra världskriget. Jürgen Rieger gjorde sig under förra året stora rubriker i tyska medier eftersom han föreslagits bli statligt finansierad ombudsman för det tyska nazistpartiet NPD. Han drev fram till i somras också en gård i Tyskland där han enligt flera medier påstods syssla med rasbiologiska experiment med blonda ariska par.
1995 köpte Jürgen Rieger Sveneby säteri och han fick under en tid EU-bidrag för att finansiera sitt ekologiska jordbruk på gården.

I fyra dagar hålls nu rättegången mot honom i Mariestads tingsrätt. Slutplädering hålls enligt planerna på tisdag.