Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Senare i dag uppvaktar representanter från Salems kommun justitieminister Beatrice Ask för att få igång en principdiskussion om demonstrationstillstånd.

– Vi kommer att säga till Beatrice Ask att vi vill ha en översyn av ordningslagen, så att polisen får lättare att säga nej eller flytta på sådana här demonstrationer, säger Lennart Kalderén (m) kommunstyrelsens ordförande.

Informationskampanj

Salems kommun har tagit fram ett bildspel för att ge en bild över hur demonstrationen påverkar invånarna i kommunen. Lennart Kaledrén menar att Salem är en så pass liten kommun att invånarnas rörlighet och säkerhet äventyras.

– Rörelsefrihet och säkerhet, även om det inte står skyddat i grundlagen, måste väga lika tungt som yttrandefrihet, säger Lennart Kalderén.

Under själva demonstrationen beskärs framkomligheten för invånarna eftersom vissa korsningar och vägar stängs av. Att Salems kommun vill stoppa demonstrationen handlar inte om att hindra demonstrationsrätten, menar Kalderén.

– Frågan är om de ska hållas på sådana här små orter. Det finns möjligheter att flytta på sådana här demonstrationer, säger Lennart Kalderén.

I oktober ska Stockholms läns polisstyrelse, där Lennart Kalderén ingår, föra ett principresonemang om tillståndsfrågan.

Oroligt under den senaste nazistdemonstrationen

Kommunen får ta mot många samtal från oroliga invånare. 2006 års manifestationer var en av de mer oroliga – trots att antalet deltagare i den nazistiska demonstrationen halverats sedan 2003. Efter att polisen upplöst den tillståndsgivna motdemonstrationen blev stämningen allt mer orolig. Under kvällen fortsatte små grupper att röra sig runt i Salem. Polisen befarade att stenkastning skulle ske. En polishelikopter med strålkastljus sökte av området, flera personer visiterades och ett antal greps.

– Hela samhället blockeras och människor vet inte vad de ska göra den här dagen. Nu senast var det så många kravalliknande händelser, så att centrum stängde. Vi känner oss som de eviga förlorarna här, säger Lennart Kalderén.

Natten mellan 8 och 9 december år 2000 mördades en 17-årig pojke i Salem utanför Stockholm. I medierna beskrevs han som skinnskalle och förövarna som invandrare. En vecka efter mordet samlades 1.000 högerextrema för att hedra minnet av den mördade. Sedan dess har samtliga viktiga högerextrema organisationer samlats i Salem. Även deltagare från andra länder brukar närvara. 2003 deltog runt 2000 personer i demonstrationen.