Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i början av mars som ledaren för Lega Nord, Matteo Salvini, var på plats i Moskva för att underteckna ett avtal med Vladimir Putins parti Enade Ryssland. Exakt vad avtalet innehåller är oklart.

Lega Nord har odlat sina ryska kontakter sedan 2013 och successivt blivit allt mer pro-ryskt. Redan 2014 mötte Matteo Salvini den ryska presidenten för att diskutera EU-sanktioner mot Ryssland. Resorna till Moskva och mötena mellan Lega Nord och ledande ryska makthavare och politiker har sedan dess fortsatt. Diskussionerna om det avtal som nu slutits ska enligt en av de ledande experterna på relationer mellan Ryssland och Europas extremhöger, Anton Shekhovtsov, ha pågått sedan 2014.

Det är fortfarande oklart exakt vad samarbetsavtalet innehåller. Men enligt Shekhovtsov ska det bland annat inkludera att partierna ska samråda och utbyta information i viktiga frågor, gemensamt bidra till att ena krafter i kampen mot islamisk terrorism, bekämpa illegal invandring samt försvara traditionella värderingar.

Samarbetsavtalet med Lega Nord förmodas skilja sig från det som österrikiska Frihetspartiet, FPÖ, och Enade Ryssland slöt i december förra året. Det avtalet tros vara mer långtgående och innebära ett större ryskt stöd. En anledning till det kan vara att Lega Nord på nationell nivå inte varit lika framgångsrikt som FPÖ och att Putin därmed håller dörren öppen för framtida avtal med andra italienska parter.