Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Lagen om olaga kårverksamhet stiftades först 1930, med utgångspunkt i den hotbild som fanns på den tiden. Syftet var att hindra politiska partier att starta skyddskårer och liknande organisationer.

Idag är straffet för olaga kårverksamhet böter eller fängelse i högst två år. På grund av den låga straffskalan har Säpo inte kunnat använda sig av buggning och hemlig telefonavlyssning i den utsträckning man anser vara nödvändig för att förebygga allvarlig politisk brottslighet.

Säpo vill bland annat att straffet för olaga kårverksamhet ska skärpas så att det blir möjligt att bugga personer som ingår i de militanta nätverken på de extrema höger- och vänsterkanterna. Bakom denna önskan ligger extremistgruppernas förvandling från centrala organisationer till lösa nätverk baserade på vänskapsrelationer och andra informella band. Något som gjort det svårare för Säpo att få in information från öppna källor.

Samtidigt som grupperna omvandlats har de våldsamma aktiviteterna fortsatt, och enligt skrivelsen har Säpo avstyrt flera potentiellt allvarliga våldsdåd på både höger- och vänsterkanten av det politiska spektrat. Bland annat har man beslagtagit flera olagliga skjutvapen från personer tillhörande vit-maktmiljön.