Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Säkerhetspolisens statistik bygger på polisanmälningar till polisdistrikten och fördelas på fyra kategorier: antisemitiska, främlingsfientliga, homofobiska och övriga brott. Det totala antalet brott under fjolåret var 3 736 registerade brott jämfört med 3 968 för år 2001, det vill säga en minskning med 232 brott.

Drygt en tredjedel av brotten kan länkas till vit makt-världen. Antalet brott med vit makt-motiv har inte förändrats under året.

Främlingsfientliga brott

Antalet brott med främlingsfientliga motiv minskade från 2 670 till 2 260, det vill säga med drygt 400 brott. Den största enskilda minskningen i statistiken rör fall av olaga hot som minskade med 183 fall från 1038 till 855.

350 fall av misshandel och grov misshandel med främlingsfientliga motiv rapporterades under 2002. Det är en minskning med 84 polisanmälda brott jämfört med året innan.

Sexton av de 350 fallen av misshandel har brottsrubriceringen grov misshandel. Det rör bland annat ett fall då gärningsmannen kastat bensin eller thinner över målsäganden och därefter tänt eld på vätskan.

Ett mord med tydligt vit makt-motiv skedde under året. Det rör en ung man på västkusten som dömdes för mord och mordbrand, och som skrev brev till TV4 som undertecknades med signaturen Stormtrupp Adolf Hitler och Vita Vargarna.

Antalet fall av hets mot folkgrupp uppgick till 353 medan antalet fall av olaga diskriminering uppgick till 155.

Örebro minskar mest

Av säkerhetspolisens statistik kan utläsas att den procentuellt kraftigaste minskningen, hela 42 procent, inträffade i Örebro län. Det är intressant att notera att Örebropolisen i flera år haft en hög svansföring mot nazistiska grupper, vilket nu möjligen börjar ge effekt i statistiken. Däremot ligger Örebro fortfarande mycket högt i statistiken på antal brott per 100 000 invånare.

Andra län som uppvisar en minskning är Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Däremot registreras en kraftig ökning av antalet hatbrott i norrlandslänen Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.

Den största procentuella ökningen, 45 procent vilket motsvarar närmast en fördubbling, skedde i Kronobergs län.

Vad gäller län med flest antal brott per 100 000 invånare ligger storstadsdistrikten Stockholm, Göteborg och Malmö fortfarande högt i statistiken. Västernorrland leder statistiken med 31 brott per 100 000 invånare. Andra län med hög andel brott är Kronoberg, Södermanland, Uppsala och Örebro.

Antisemitiska brott

Antalet anmälda brott med antisemitisk grund ökade något under 2002, men det totala antalet brott förblir relativt lågt. Under 2002 rapporterade 131 antisemitiska hatbrott jämfört med 115 under föregående år. Den judiska folkgruppen är också en försvinnande liten del av Sveriges befolkning.

I likhet med det totala antalet hatbrott har antalet antisemitiska brott tenderat att öka under en rad år. Fjolårets Säporapport noterade dock en minskning, vilken enligt årets statistik tycks ha varit tillfällig. Det absoluta flertalet antisemitiska hatbrott har skett i Stockholm eller Skåne.

De vanligaste fallen av antisemitiska hatbrott handlar om olaga hot, ofredande och hets mot folkgrupp. Under 2002 noterades sex fall av misshandel eller grov misshandel. Det allvarligaste fallet rör en skinnskalle som högg en skruvmejsel i magen på målsäganden. Incidenten skedde då en grupp skinnskallar urinerade på ett monument för Förintelsens offer utanför Stockholms synagoga.

Homofoba brott

Brott med homofoba motiv ökar. Det är också den kategori som anses ha den i särklass högsta dolda statistiken eftersom ett försvinnande litet antal brott anmäls. Sammanlagt rapporterades 236 hatbrott under 2002.

Den vanligaste typen av homofoba brott rör olaga hot och ofredande. Under 2002 rapporterades 31 fall av misshandel, sex fall av grov misshandel och ett mord. Nazister svarar för en stor del av det grövre våldet och på flera orter har incidenter skett vid attacker mot RFSL:s lokaler. (Tidskriften Expo fokuserar på homofobin i sitt senaste nummer.)

Stockholm leder överlägset statistiken för homofobisk brottslighet.

I likhet med närmast föregående år definierar Säkerhetspolisen Nationalsocialistisk Front, Svenska Motståndsrörelsen/Nationell Ungdom och Blood & Honour/Scandinavia som centrala antidemokratiska grupper.

Vänstern klottrar och vandaliserar

Säpos årsrapport granskar även brott med vänsterextrem koppling. Kategorin brott med antifascistiska/vänsterideologiska motiv har ökat från 493 till 626.

Den i särklass vanligaste brottskategorin är klotter som svarar för nästan hälften av antalet fall, följt av skadegörelse.

Statistiken anger 70 fall av misshandel och 11 fall av grov misshandel. Tre av fallen i den sistnämnda kategorin handlar om stenkastning mot poliser i samband med demonstrationer.

Östergötland, Kalmar och Blekinge leder statistiken över antalet vänsterextrema brott per 100 000 invånare.