Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt ett uttalande från SVP så har partiet på mindre än tre månader samlat ihop runt 120 000 namnunderskrifter, vilket i så fall kan innebär att en omröstning om invandringen kan bli av, rapporterar nyhetsbyrån AFP. För att en folkomröstning ska genomföras krävs det enligt schweizisk lag att någon under en 18 månaders period samlar in 100 000 signaturer.

Partiet vill införa en invandringskvot och därmed omförhandla tidigare internationella avtal som landet slutit med till exempel EU. En sådan förändring skulle bland annat innebära att den fria rörligheten i Europa begränsas. SVP har nu börjat gå igenom namnunderskrifterna för att verifiera dem.

2009 höll Schweiz som första land i världen en folkomröstning om att förbjuda minareter. Bakom förslaget som vann gehör stod SVP. Förbudet mötte internationell kritik från bland andra FN och Amnesty International. Även den schweiziska regeringen betraktade valresultatet som ett nederlag och näringslivet oroades över hur det skulle komma att påverka landets export till muslimska länder.

Ämnen i artikeln