Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) i Sundsvall fattade i november ett beslut om att ta emot mellan 180 och 220 flyktingar. Beslutet överklagades av SD, som menade att så viktiga frågor bör beslutas av samtliga folkvalda i kommunfullmäktige och inte i kommunstyrelsen.

Nu har alltså förvaltningsrätten gett partiet rätt. Kommunens agerande strider mot kommunallagen då beslutet anses vara "av sådan principiell beskaffenhet" att det skulle ha behandlats i fullmäktige. Kommunens argument att NAVI fattat liknande beslut sedan 1984 bet inte på rätten. Konsekvensen blir att det tidigare beslutet rivs upp.

– Med tanke på kommunens höga arbetslöshet, hemlösheten, bostadsbristen, utanförskapet och nedskärningarna i välfärden de kommande åren är det ytterst positivt att invandringsmottagningen till kommunen nu äntligen får den andningspaus som är så välbehövlig, säger Johnny Skalin, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall, till Dagbladet.

Ett nytt beslut i frågan måste nu fattas av kommunfullmäktige, något som tidigast kan göras i juni. Hans Forsberg (C), ordförande i NAVI, säger till Dagbladet att han tror att fullmäktige kommer att besluta om ett fortsatt flyktingmottagande.

– Det råder stor politisk enighet bland partierna, förutom då Sverigedemokraterna, att vi ska ta emot flyktingar i Sundsvall, säger han.

SD har tidigare överklagat liknande beslut i andra kommuner, bland annat Heby. I det fallet har Förvaltningsrätten dock ännu inte kommit med det slutliga avgörandet.

Samtliga av SD:s överklaganden hänvisar till en dom i Malmö förvaltningsrätt 2011. Då slogs det fast att kommunen överträtt sina befogenheter när man låtit kommunstyrelsen fatta beslut om att ta emot 125 flyktingar och skyddsbehövande per år.

Ämnen i artikeln