Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Europa bevittnar den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Människor runt om Europa samlar in kläder och försöker hjälpa uttröttade personer som till fots vandrat över Europa. EU diskuterar lösningar och utökade flyktingkvoter. Men Sverigedemokraterna står fast i sin politik.
 

Om UNHCR

  • UNHCR är en opolitisk organisation som grundades 1950, efter ett beslut av FN:s generalförsamling. UNHCR:s uppgift är att ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras svåra situation.

    UNHCR har fått i uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl. Först och främst ska UNHCR se till att flyktingar inte tvingas tillbaka till ett land där de riskerar förföljelse. Internationellt skydd är inte bara fysisk säkerhet utan UNHCR verkar också för att flyktingars andra grundläggande mänskliga rättigheter respekteras.

    UNHCR står för United Nations High Commissioner for Refugees, som på svenska är FN:s flyktingkommissarie.

    Källa: UNHCR

Sverigedemokraterna kräver att asyl- och anhöriginvandringen minskas med 90 procent. Samtidigt hävdar partiet att de står för en "human flyktingpolitik" eftersom de vill höja anslaget till UNHCR med omkring två miljarder kronor per år. Man vill även öka den generella flyktinghjälpen med omkring 1 miljard kronor per år under en mandatperiod. 2015 är Sverige UNHCR:s femte största bidragsgivare med 882 miljoner kronor, enligt UNHCR:s statistisk.

Jimmie Åkessons linje är att bidrag till FN:s flyktingorgan UNHCR är det effektivaste sättet att ta ansvar för flyktingar. På Facebook skrev han den 4 september:

"Vi måste komma bort från föreställningen om att medmänsklighet mäts i antalet beviljade asylansökningar i Sverige och Europa. Av världens 60 miljoner flyktingar är det en försvinnande liten del som har möjlighet att ta sig hit. Om utgångspunkten är att hjälpa så många nödställda som möjligt är det därför till närområdet - där det absoluta flertalet finns - vi ska rikta våra resurser. Så ger vi effektiv hjälp. Så räddar vi liv."

Sverigedemokraternas politik om att stänga gränserna för en stor del av de nödställda går tvärtemot UNHCR:s önskemål. FN-organisationen vädjar återkommande till EU om att ta ett större ansvar för dom som flyr. Istället för skärpt gränskontroll är UNHCR:s budskap till Europa ta emot fler flyktingar. Nyligen hyllade organisationen Österrike och Tyskland för att länderna tagit emot ett stort antal flyktingar den senaste tiden. UNHCR:s högste kommissionär tillägger i en publikation på organisationens hemsida att Europa måste göra mycket mer och ta emot 200 000 nya flyktingar.

När Expo når Fredrik Sperling, UNHCR:s presstalesman i norra Europa, vill han inte gå in på inhemsk politik, men poängterar att det är nödvändigt att Europa visar solidaritet med flyende människor. Han poängterar att det handlar om att dels bidra med resurser i krigens närområden, där UNHCR bara fått in en tredjedel av det stöd organisationen efterfrågat för konflikten i Syrien. Dels bör Europa erbjuda asyl till flyktingar.

– Vi tror inte att det fungerar att stänga gränser och det ser vi väldigt tydligt just nu. Människor tar sig nu över Medelhavet som är den farligaste vägen man kan ta sig. Vi vill att EU får en gemensam fungerande asylpolitik som också skulle innebära omlokalisering av flyktingar som finns i Grekland, Italien och eventuellt Ungern. Vi önskar att man skulle utöka kvotflyktingsystemet och man skulle titta på snabbare familjeåterförening. Humanitära- och utbildningsvisum och arbetstillstånd, det är våra väldigt konkreta förslag, säger Sperling.

Ett vanligt argument mot att öppna säkra vägar till Europa är det skulle leda till att fler sökte sig till kontinenten. Men enligt UNHCR är det inte så enkelt.

– Vi tror att flyktingströmmen kommer att minska om människor som flyr från krig ser att Europa visar solidaritet och utökar de lagliga möjligheterna att komma in. Då kommer människor att veta att möjligheten finns att få hjälp om man är i situationen att man kan dö. Då riskerar man inte att ens barn drunknar eller kvävs till döds i en lastbil, fortsätter Sperling.

Sverigedemokraterna brukar i sin retorik lyfta fram att det är billigare att bidra till att flyktingar i flyktingläger får tillgång till de mest nödvändiga som filtar och tält än att ta emot dom i Sverige. Jimmie Åkesson berättar på Facebook om hans besök i ett flyktingläger i Jordanien förra året och sina iakttagelser där.

"Resan till Jordanien stärkte mig i min uppfattning om att vi måste rikta om svensk flyktingpolitik. Behovet av resurser i krisområdenas närhet är gigantiskt. Trots det fokuseras svensk flyktingpolitik nästan uteslutande på asylinvandring till Sverige. Det är ineffektivt och inhumant."

UNHCR ger dock en mer komplex bild av flyktingars situation. I en situation som den i Syrien, där kriget ser ut att bli långvarigt, riskerar flyktingläger att bli permanenta.

– Det finns flyktingläger där många som idag är vuxna har bott i hela sina liv. Ett flyktingläger ska alltid vara en tillfällig lösning. UNHCR tycker egentligen inte flyktingläger är en bra lösning. Det är bättre att försöka integrera flyktingar i samhällena dit de kommer. Tänk dig själv ett liv i tält, bland tiotusen andra likadana tält mitt ute i öknen under brännande sol. Det är inte mänskligt att begära att människor ska växa upp så. Det måste alltid vara en temporär åtgärd, man kan inte göra flyktingläger till en permanent institution av humanitära skäl, säger Sperling som uttalar sig generellt om flyktingsituationen.

Ett annat argument som lyfts fram för att misskreditera flyktingar som flyr är att de varit på flykt i flera år och klarat sig och därmed inte har anledning att söka sig till Sverige. Ett exempel är rapporteringen från den högerextrema webbtidningen Fria Tider som betonar att den döda Alan Kurdis familj bott flera år i Turkiet.

– Enligt FN:s flyktingkommission så är du flykting så länge som du flyr från ditt hemland och har flyktingskäl. Det är också så att det finns en medelklass som flytt och som så länge som möjligt har försökt stanna i närområdet. Problemet är när konflikten blir så långdragen som den i Syrien. De besparingar man har räcker inte och det är svårt att hitta jobb. I Libanon till exempel så får flyktingar inte jobba. När situationen blir så ohållbar att du igen fruktar för ditt liv. Det är då man kanske söker sig vidare, säger Sperling.

UNHCR lyfter specifikt att främlingsfientlighet i Europa har ödesdigra konsekvenser. Organisationen varnar för att fler flyktingar kommer att dö när de försöker sätta sig i säkerhet i takt med att gränskontrollerna skärps.

"Främlingsfientlighet och intolerans har lett till diskriminering och våld. Stater har svarat med att tygla oregelbunden rörlighet över gränserna, inkluderat strängare gränskontroll, förvaring och bestraffningar av de som tar sig in olagligt.", skriver UNHCR i Global Appeal 2015.

Ämnen i artikeln