Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

SDU:s knackiga ekonomi blev känt för vidare kretsar när förbundet förra året gick ut med ett brev till sverigedemokratiska kommunföreningar där de vädjade om pengar. I brevet framkom det att bidragen var en förutsättning för att kunna fortsätta driva verksamheten.

- Om det hade varit så att vi fick ett stort bidrag från vårt parti så hade vi såklart inte behövt pengar för vår verksamhet men det har vi i dagsläget inte fått, säger SDU:s viceordförande, William Hahne, till Expo Idag.

Expo Idag har ringt runt till samtliga riksdagspartier och det visar att Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som inte ger ekonomiskt stöd till sitt ungdomsförbund.

När Expo Idag når Sverigedemokraterna är man förtegen.

- SD har tidigare och stödjer fortfarande sitt ungdomsförbund. På vilket sätt vi gör det på tänker jag inte gå in på, säger Martin Kinnunen som är pressansvarig för Sverigedemokraterna.

Men det ekonomiska stöd som Sverigedemokraterna erbjuder är ett lån:

– Vi fick ett lån på 190 000 kronor. De flesta ungdomsförbund verkar ju få bidrag av sina moderpartier, säger Hahne.

SDU uppger själva att de fått 115 000 kronor från olika SD-föreningar. De största givarna var föreningarna i Norra Älsvborg samt Göteborg.

- Varför skulle vi inte ge pengar? Vi har ganska bra ekonomi och det är klart då att vi ska skänka. Vi måste ju hjälpa varandra, säger SD Göteborgs andre vice ordförande, Jimmy Ståhl.

Det har dock inte varit lika självklart för alla föreningar att skicka pengar.

- Det har inte kommit på tal. Det är ingen som ens har väckt frågan i styrelsen, säger Markus Wiechel, Sverigedemokraternas distriktsordförande i Östergötland.

SD-föreningen i Botkyrka som tidigare gett pengar valde också att avstå från donera pengar till SDU.

- Det är inte en självklarhet att skicka pengar. Nu har ju vår kassör dessutom avgått så vi har nog med att försöka hålla koll på räkenskaperna, säger Robert Stenkvist, ordförande i SD Botkyrka.

Det är känt sedan tidigare att det är en frostig relation mellan SDU och Sverigedemokraterna. Flera gånger har SDU öppet ifrågasatt moderpartiets politik.

I Linköpings stadshus pågår just nu Sverigedemokratisk ungdoms förbundskongress. Beslut ska tas om vilka som ska bli SDU:s officiella riksdagskandidater. Den sittande ordföranden Gustav Kasselstrand föreslås bli omvald till förbundsordförande.

Inför förbundskongressen har SDU tackat de SD-föreningar som gett ekonomiskt stöd. Bland annat skriver de att det är dessa pengar som möjliggör för dem att hålla sin kongress.