Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det visar SOM-institutets nya rapport där 6000 slumpmässigt utvalda personer mellan 15 och 85 år fått svara på en rad samhällsfrågor. I en del av undersökningen får de utvalda betygssätta partier efter ett teoretiskt positivt värde på max +50 och ett teoretiskt negativt värde på som mest -50.
Sverigedemokraterna fick -34 i undersökningen.
Ett annat litet parti Feministiskt initiativ fick betyget -28.

Inte ohörda men ogillade

- Det har inget med att partierna är små och okända. Andelen som har en åsikt om dessa partier är stor. Deras problem är alltså inte att de är ohörda, det är att de är ogillade, säger professorn i Statskunskap Sören Holmberg till Göteborgsposten.
Men siffrorna är inte höga för något parti. Folkpartiet var minst illa omtyckt och fick genomsnittsbetyget +2 i undersökningen.

53% negativa till Islam

I undersökningen har de tillfrågade också fått uppge om de är positivt eller negativt inställda till de fem världsreligionerna. 48% av de tillfrågade uppgav att de var positivt inställda till kristendomen medan 9% var negativa. Motsvarande siffror för judendomen var 13% positiva, 29% negativa och för islam 7% positiva och 53% negativa.

Göteborgsposten skriver att rapporten visar att unga och högutbildade är mer positiva till islam än lågutbildade, äldre samt personer från arbetar- och jordbrukarhem.

SOM-institutet drivs gemensamt av statsvetenskapliga institutionen, institutionen för journalistik och masskommunikation samt förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. SOM står för Samhälle, Opinion och Massmedia.

Svenskarnas betygssättning av de politiska partierna:

Folkpartiet +2
Moderaterna +2
Centerpartiet +1
Socialdemokraterna +/-0
SPI -3
Sjukvårdspartiet -5
Junilistan -6
Kristdemokraterna -7
Miljöpartiet -10
Vänsterpartiet -15
Feministiskt initiativ -28
Sverigedemokraterna -34

Ämnen i artikeln