Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Trots att Sverigedemokraterna målat ut sig själva som pigga utmanare till de övriga partierna visar Expos granskning en stor del av partiets representanter lämnar få avtryck i kommunalpolitiken. I 73 av de 144 kommuner där Sverigedemokraterna blev invalda i valet 2006 har partiets representanter inte lämnat in något politiskt förslag. Inaktiviteten beror delvis på att partiet helt enkelt saknar företrädare i vissa av kommunerna. Men i 52 kommuner har Sverigedemokraterna representanter som på ett år inte lagt några motioner, interpellationer, enkla frågor eller budgetförslag, vilket motsvarar 36 procent av de kommuner där partiet har mandat.

Ökad inaktivitet

Enligt en motsvarande granskning som Expo gjorde ett år efter valet 2002 hade Sverigedemokraterna inte gjort någonting i sex av de 30 kommuner där partiet fått mandat. Det motsvarade 20 procent av partiets kommuner. Den siffran är nu, ett år efter valet 2006, alltså uppe i 36 procent.

Även antalet motioner per kommun är färre nu jämfört med 2003. Expos tidigare granskning visade att partiet lagt 3,2 motioner per mandat; 163 motioner på 50 mandat. Nu är den siffran nere på 1,8 motioner per mandat där partiet har haft företrädare; 229 motioner på 130 mandat Siffran höjs dock rejält med hjälp av Sverigedemokraternas representanter i Nykvarn och Mellerud. Tillsammans har de lagt 72 av partiets 229 motioner.

Inaktiviteten kan inte bara förklaras med ovana med hur kommunpolitiken fungerar. I åtta av de kommuner där Sverigedemokraterna varit inaktivt satt partiet även under förra mandatperioden.

Saknar erfarenhet

Efter valet 2006 har Sverigedemokraterna satsat hårt på att få igång sitt kommunalpolitiska arbete. Partiet har arrangerat kommunpolitiska konferenser och möten för nyvalda politiker. Tonen från partiledningen har varit optimistisk och utmanande. I en artikel från december 2006 i partiets tidning SD-kuriren skrev partiledaren Jimmie Åkesson:

"Min bild av de partikamrater som har kommunala uppdrag är mycket positiv. Den sverigedemokratiske kommunpolitikern är seriös, ansvarsfull och i högsta grad engagerad. Det kommer även 'de sju' [riksdagspartierna, red. anm.] att bli varse under de närmaste fyra åren..."

Partikassören Per Björklund, som efter valet utsågs till kommunpolitisk samordnare håller, trots resultatet av Expos granskning, med om den bild som Jimmie Åkesson förmedlar. Han tillägger dock att många av partiets nya kommunpolitiker saknar erfarenhet.

– Vi har en oerhört stor ökning i antal kommuner som vi har kommit in i. I många av de här kommunerna är det bara en eller två som har kommit in. Det är ingen lätt uppgift för någon som är helt ny i politiken att skriva motioner eller interpellationer eller tala i talarstolen.

Per Björklund påpekar att partiet kommer att fortsätta att utbilda sina kommunpolitiker. Under hösten kommer de att ha ytterligare en konferens för partiets kommunpolitiker.

Bortkastad röst

Idéhistorikern Ulla Ekström von Essen, författare till Integrationsverkets rapport om Sverigedemokraternas kommunala arbete mellan 2002 och 2006, är inte förvånad över partiets passivitet.

– Det stödjer min uppfattning om att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti som inte har någon kommunalpolitisk agenda. Det är en bortkastad röst i kommunalpolitiken. Sedan kanske det är en viktig röst för att markera sitt missnöje med invandringspolitiken.

Läs listan kommun för kommun:

undersokningen-kommun-for-kommun.pdf

(Artikel ur Expo nr 3-2007)

Ämnen i artikeln