Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Lokalt är allt under all kritik. Jag är tveksam till om jag ska stanna i partiet eller bli politisk vilde. Jag avvaktar lite hur den nya styrelsen som tillsatts i distriktet fungerar. Vi har blivit bortstötta av Edenhager. Min dröm är att vi får en annan gruppledare. Får vi inte detta lämnar jag partiet, säger Tony Jansson, som sitter för Sverigedemokraterna i Borlänges kommunfullmäktige.

Marie Edenhager menar att Tony Jansson inte närvarat på de möten som det sammankallats till och att hon dessutom begärt att Jansson ska redovisa hur han arbetar i nämnderna.

– Vi har ett kalendarium där mötena ligger inplanerade. Det åligger ledamöterna att uppdatera sig. Jag har efterlyst en redovisning från Janssons sida. Alla är representerade i nämnder och jag har sagt till Jansson att jag vill ha en presentation om vad han gjort i sin nämnd.

– Deltar man inte på möten och delger sin bild och blir en del av gruppen utan bara kommer med negativ kritik blir det tråkigt. Det krävs lite mer av en politiker än att bara sitta still och gnälla, säger Edenhager.

Lämnade SD i protest

I Borlänge har Sverigedemokraterna sju mandat, men fullmäktigegruppen har splittrats i två läger där den ena sidan menar att det kommunala arbetet inte fungerar och att informationen från ledningen är bristfällig.

Den 7 maj meddelade kommunpolitikern Sören Eriksson (SD) att han lämnar Sverigedemokraterna, men sitter kvar som politisk vilde. Till Expo Idag uppger han att han lämnade i protest.

– Jag hoppade av på grund av ledningen i Borlänge. Jag har blivit baktalad av Edenhager. Jag har tyckt att vi ska ha fler möten och vara mer aktiva bland folk. Men ingenting blir gjort. Jag har även skrivit till Sverigedemokraterna centralt. Men jag har inte fått något svar. Det får man inte, säger Sören Eriksson till Expo Idag.

Edenhager säger att de som kritiserar henne inte själva bidragit i politiken.

– De som framfört kritik gör inga anföranden eller inlägg i debatten själva. Då tycker jag att det är tråkigt att de ger sig på den som försöker vara ett ansikte utåt för Sverigedemokraterna. De har riktat fel fokus. De borde titta på vad de själva kan göra, säger hon.

För mycket turbulens

Kommunpolitikern Ann-Katrin Löfwenhamn håller med om kritiken att det är lite möten i kommungruppen.

– Vi har inte haft så mycket möten i kommunfullmäktigegruppen, det stämmer. Det är mest gruppledaren Edenhager som är uppe och talar. Men jag uppfattar inte att det är några slitningar direkt. Det enda jag vet är att en som sitter som politisk vilde nu är missnöjd, säger Löfwenhamn.

Löfwenhamn tillägger att hon inte hittills tänkt lämna sitt uppdrag i partiet men att hon tröttnat på all turbulens i SD Borlänge.

– Fortsätter det så här med liv och rörelse så vet man aldrig. Då blir vi väl inga kvar i partiet. Men om jag lämnar så gör jag det nog 2014 och ställer inte upp för omval, säger hon.

Kommunpolitikern Andreas Hållberg delar inte kritiken mot Edenhager.

– Jag tycker att det fungerat bra. Jag känner dock till att det är vissa som är missnöjda och att det finns olika synsätt på hur saker ska skötas, säger Hållberg.

Kuppades bort från distriktet

Tidigare har Marie Edenhager varit distriktsordförande i Dalarna och Västmanland. Hon tvingades dock lämna den posten efter att en ny styrelse valdes i mars. Valet har beskrivit som kuppliknande av sverigedemokrater som velat vara anonyma. De i Borlänge som är kritiska mot Edenhager sätter sitt hopp till den nya distriktsstyrelsen.

– Jag vill se hur den nya styrelsen fungerar. Vi har inte hört så mycket från den ännu. Det har varit lite barnsjukdomar sedan vi kuppade in den så att säga. Men löser det sig inte där uppe så blir det två vildar i Borlänge, säger Jansson.

Marie Edenhager förlorade sin position som gruppledare i Landstinget i februari. Nu säger hon att hon koncentrerar sig på sitt uppdrag i Borlänge.

– I Borlänge har vi en jätteutmaning att lösa en rekryteringsprocess inför valet 2014. Våra företrädare måste veta vad det innebär att sitta en hel mandatperiod och vara goda representanter. När valsedlarna presenteras ska vi har starka listor och det arbetet flyter på bra, säger Edenhager.

Ämnen i artikeln