Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Henrik Agerhäll skrev anonymt under tidsperioden 2009 och 2012 en rad grovt rasistiska och afrofobiska inlägg på nätforumet Flashback. Det handlade bland annat om rasistiska föreställningar om att svarta har lägre IQ. Flera inlägg innehöll även rasistiska svordomar. Agerhäll hängde dessutom ut målsäganden i rättsfall på Flashback.

Inläggen avslöjades av Västerbottens-Kuriren och föranledde en utredning av Umeå Förvaltningsrätt där han suttit som nämndeman. På torsdagen beslutade Förvaltningsrätten att Agerhäll sparkas.

"Förvaltningsrätten anser att vart och ett av de redovisade inläggen på Flashback måste uppfattas som att det har en rasistisk ton eller utgångspunkt. Därtill kommer att uppgifterna om engagemangen i bloggen och sajten är försvårande från lämplighetssynpunkt.", skriver förvaltningsrätten i sitt beslut.

Den blogg och sajt som Förvaltningsrätten hänvisar till handlar om en uppmärksammad uthängningsblogg som utreds av Datainspektionen för att bryta mot personuppgiftslagen. Henrik Agerhäll ligger bakom bloggen som publicerar Migrationsdomar. Bloggen har bland annat fått stöd av riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD). Sajten som nämns i beslutet är Fria Tider där Agerhäll varit skribent.

Henrik Agerhäll, som vill sitta kvar som nämndeman, har tre veckor på sig att överklaga Förvaltningsrättens beslut. Sverigedemokraterna har inlett ett uteslutningsärende mot Henrik Agerhäll.