Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

”Ska man läsa någon kritisk bok om förintelsen så är det den. Graf blev dömd i domstol för att förnekat förintelsen, vilket han dock inte gör”.

Kommentaren kommer från SD-politikern Robert Engström som skrev inlägget i facebookgruppen ”Andra världskrigets historia”. Robert Engström är suppleant i SD Mölndals lokala styrelse, samt sitter som ledamot i komunfullmäktige och byggnadsnämnden. Kommentaren skrev han som ett svar på ett inlägg där en person frågar om just boken Förintelsen skärskådas.

När Expo når Robert Engström vänder han sig först emot beskrivningen om att han skulle ha tipsat om boken Förintelsen skärskådas.

- Jag har bara sagt att jag har läst den.

Det gör du ju inte riktigt, du skriver att ”om man ska läsa någon kritisk bok om Förintelsen så är det den"…

- Nej, nej. Hej med dig, säger Engström och lägger på telefonen. 

I boken som Robert Engström tipsar om, och som enligt SD-politikern inte förnekar Förintelsen, påstås det i punktform att det är propagandalögner att det funnits "en plan att fysiskt utrota judarna”, ”att det i åtskilliga koncentrationsläger fanns gaskamrar för dödandet av människor” och ”att det under Hitlers välde dödades 5-6 miljoner judar”.

I boken för författaren Jürgen Graf fram klassiska och osanna förnekarargument om att judiska organisationer hetsade Adolf Hitler att stifta antisemitiska lagar för att på så sätt driva på en judisk flykt till Palestina. Förintelsen påstås i själva verket vara propaganda uppfunnen av de allierade.

”Därför uppfann segrarmakterna ett brott, som var enastående i mänsklighetens historia: förintelsen, det systematiska utplånandet av ett helt folk, från spädbarn till hundraåriga gammelmormödrar, i gaskamrar”.

Författaren framhåller också konspirationsteorin om att judiska grupper fabricerat Förintelsen för att legitimera bildandet av Israel.

”Huvudsyftet med skräckpropagandan var otvivelaktigt att få regeringarna och folken i de allierade staterna att understryka nödvändigheten av att det upprättades ett nationellt hemland för judarna.”

När Robert Engström får reaktioner på sitt inlägg i facebookgruppen så ger han uttryck för, ett bland historierevisionister vanligt förekommande argument, att forskningen kring Förintelsen inte är fri.

”Tänk efter själva. Hur kan det finnas en del av vår historia som inte får granskas? Varför möts inte kritiska synpunkter med vetenskapliga argument utan med personliga påhopp och krav på fängelsestraff”.

Författaren Jürgen Graf är en känd Förintelseförnekare som 1998 dömdes till 15 månaders fängelse och böter för att ha brutit mot schweizisk hatbrottslagstiftning. Han lämnade landet för Iran, vars regim varit ett nav för att sprida Förintelseförnekande i Mellanöstern. I dag är Graf bosatt i Ryssland.   

Amazon har nyligen plockat bort försäljningen av Jürgen Grafs antisemitiska böcker till följd av bolagets löfte att inte sälja litteratur som förnekar Förintelsen.

Expo uppmärksammade i höstas två Sverigedemokratiska politiker i Mölndal som spridit vit makt-propaganda. Mölndalspolitikern Thomas Olin (SD) valde efter granskningen att lämna sina uppdrag. Nämndemannen och Robert Engströms partistyrelsekamrat Mari Herrey, som avslöjades att sprida liknande material, fick fortsatt förtroende av partiet och behövde inte heller lämna sitt uppdrag som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt.

Det är inte första gången Robert Engström drar till sig uppmärksamhet för sitt förhållande till Förintelsen. Redan i mitten av 1990-talet blev han omskriven, bland annat av Expo, då han fått sin b-uppsats vid historiska institutionen i Uppsala underkänd. En forskare i historia som deltog på seminariet gick själv ut efteråt och kallade uppsatsen ett "försök att få antisemitism och historierevisionistiska argument att bli godkända som vetenskap”.  

Ämnen i artikeln