Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna har sedan de kommit in i riksdagen byggt sina skuggbudgetar på vad partiet beräknar att de kan spara genom att minska asyl- och anhörighetsinvandringen av människor utanför EES-området med 90 procent. På måndagen höll partiet en presskonferens där de hävdade att de kan spara 118 miljarder kronor mellan 2014 och 2017.

Dessa pengar lägger Sverigedemokraterna i den budget som partiet kommer att presenteras i sin helhet på onsdag. Partiet menar att de kan både sänka skatterna och satsa mer på välfärden. Sverigedemokraternas siffror har ifrågasatts för att de inte räknar med alla positiva effekter som människor som kommer bidrar med. Men också för att vara omänsklig.

– Om Sverigedemokraternas budgetpolitik skulle genomföras så skulle Sverige i ännu högre grad än idag bryta mot en rad konventioner. Skulle Sverigedemokraternas politik bli verklighet skulle Sverige kunna ställas till svars för brott mot i princip samtliga konventioner som har att göra med mänskliga rättigheter och människors rätt till flykt och asyl, säger Kalle Larsson.

På Sverigedemokraternas presskonferens talade Sven-Olof Sällström, partiets ekonomiske talesperson om att Sverigedemokraterna vill skicka ut en signal till omvärlden om att inte söka sig hit. Han menade att regeringen skickade ut helt "fel signal" till det krigshärjade Syrien när man beslutade att syrier som flytt till Sverige med skyddsbehov ska få rätt till permanent uppehållstillstånd.

– Skälet att människor flyr är att man inte kan leva i sitt gamla hemland på grund av förföljelser, förtryck och ibland tortyr. Det handlar inte om att man fått en signal om att det är så trevligt och roligt att bo i just Sverige. Denna signalpolitik som Sverigedemokraterna talar om handlar om att de vill sända signalen att Sverige är ett land som inte ens lyssnar på människor som flyr från tortyr och förföljelse. Det är en signal som jag hoppas att Sverige inte ska sända, säger Larsson.

En kostnad för invandring som Sverigedemokraterna hänvisar till är hög arbetslöshet. Trots den analysen krävde partiet i sin förra budget att satsningar som bland annat syftar till att minska arbetslösheten tas bort. I partiets förra budget krävde det att instegsjobben slopas, diskrimineringsombudsmannen avskaffas och åtgärder mot diskriminering och rasism stoppas. Sverigedemokraterna ville även stoppa regeringens satsningar på att inkludera romer i samhället.

– Det man gör är att visa upp att man bara har en fråga som är viktig för Sverigedemokraterna och det är att slänga ut människor från vårt land. Den intressanta och väsentliga flyktingdebatten handlar om att Sverige redan idag skickar tillbaka människor till länder där man riskerar förföljelse och tortyr. Det Sverigedemokraterna säger är man nu ska skicka ut ytterligare tusentals personer till sådana förhållanden. Det visar att Sverigedemokraterna har som grund för hela sin politik en enda fråga och det är rasism, säger Larsson.

Ämnen i artikeln