Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraternas budget vilar liksom föregående år på en kraftig besparing som man anser sig kunna göra på att minska asyl- och anhörighetsinvandringen med 90-procent. Sverigedemokraterna räknar med att det har ett budgetutrymme på omkring 297 miljarder kronor mer än regeringens budget över fyra år. När vårbudgeten presenterades på tisdagen av partiets nya ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt var det en satsning på vården som han stoltserade med. Det handlar om 37 miljarder kronor under budgetperioden.

Trots den stora satsningen vill partiet spara totalt 1,2 miljarder kronor på fyra år genom att begränsa vården till personer som är papperslösa. Sverigedemokraternas vårdpolitiske talesperson, Per Ramhorn, säger till Expo Idag att partiet ändå är för att papperslösa får tillgång till vården, men då stå för kostnaderna själva.

– Man ska få akutvård och den ska vara osubventionerad. Kan man inte betala ska man få vård i alla fall. Ingen ska hindras vård på grund av bristande betalningsförmåga, säger Ramhorn.

Sverigedemokraterna skjuter samtidigt till 240 miljoner kronor över fyra år på "obligatorisk undersökning av nyanlända". Partiet motiverar detta med att nyanlända kan bära på farliga sjukdomar. Om undersökningen leder till att sjukdomar upptäckts är det inte självklart att personen får vård .

– Den här hälsoundersökningen gäller de som söker asyl här i landet. De kan få akutvård. Utgångspunkten är att om en person inte är bosatt i landet ska denne betala för sin vård, men kan man inte göra det och om den tillståndslöse inte har någon adress kommer vi inte kunna kräva in pengarna, säger Ramhorn.

Ramhorn säger att Sverigedemokraterna svängt i frågan om att vårdpersonal måste polisanmäla papperslösa som söker vård. Han säger att det inte är vårdpersonalens uppgift, utan polisens att söka upp papperslösa. Sverigedemokraterna har även varit skeptiska till rätten till tolk för patienter. Ramhorn säger att partiet ser över frågan och spekulerar i om tolkhjälp kan bekostas av patientavgiften.

När Sverigedemokraterna presenterade sin vårbudget var de i övrigt sparsamma med siffror. Oscar Sjöstedt hänvisade till att de återkommer med mer detaljerade redovisningar. Han konstaterade dock att han inte är orolig över att Sverigedemokraterna kommer att kunna finansiera sina satsningar.

– Reformerna ger 297 miljarder mer på en budgetperiod. Vi har mer än alla andra partier att jobba med. Jag är inte det minsta orolig över att vi kan finansiera det här, sa han.

Oscar Sjöstedt riktade en känga till regeringen som ska ha minskat det internationella biståndet med närmare en miljard kronor, pengar som istället läggs på migration, enligt Sjöstedt. Han betonade att han skulle vilja placera de pengarna på katastrofhjälp istället. När han fick frågor av journalister om Sverigedemokraternas biståndspolitik tvingades han medge att Sverigedemokraterna själva vill sänka Sveriges bistånd med omkring 30 procent. Sjöstedt menar dock att Sverigedemokraterna tänkt dela ut biståndet på ett "effektivare" sätt. Inte heller här kunde Oscar Sjöstedt förklara konkret hur biståndet skulle göras effektivare.

Samtidigt som Sjöstedt kritiserade regeringen för dess biståndspolitik ställde han sig positiv till regeringens förslag till satsningar.

Ämnen i artikeln