Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

SD vill närma sig pensionärerna

  • I Sverigedemokraternas skuggbudget förslås att skatten sänks för pensionärerna och att taket för de lägsta pensionerna höjs. Detta finansierar Sverigedemokraterna med uppskattningar på hur mycket partiet kan spara på att stoppa asyl- och anhörighetsinvandringen med 90 procent.

    2010 lanserade Sverigedemokraterna en valfilm där en kvinna med rullator ställs mot en grupp kvinnor i burka och med budskapet: "Du kan välja invandringsbroms eller pensionsbroms".

Nätverket SD senior riktar sig till sverigedemokrater över 60 år och leds av Bertil Malmberg.

– Vi ska ta fram material och sådana frågor som rör seniorer. Det är ett antal saker som drabbar seniorer och vi sammanställer underlag till nästa år. Vi vill lyfta upp vissa frågor som behöver tas upp. De ska vi vidareutveckla under hösten, säger Malmberg till Expo Idag.

I en powerpoint-presentation som visades på organisations – och utvecklingsdagarna anges SD seniors mål och strategier inför valet. Det framgår under rubriken "Att sätta grupp mot grupp" att SD inför valet vill samla exempel där Sverigedemokraterna kan hävda att kommuner sparar på pensionärer och istället lägger resurserna på vad partiet betraktar som kostnader för invandringen. I presentationen används Norrköping som exempel där två äldreboenden ska ha lagts ned. Nedläggningen kopplas till kommunens avtal med migrationsverket.

"Vi kan gemensamt hitta och dokumentera många fler exempel på att ansvarslösa politiker runt om i landet gör grovt felaktiga prioriteringar för att kunna finansiera den ansvarslösa migrationspolitiken", står det i dokumentet, som avslutas med en uppmaning:

"Låt oss göra det och använda dessa fakta inför valet 2014".

Bertil Malmberg kopplar nedskärningar i äldrevård till försörjningsstöd för utrikesfödda, men även till kostnader för skolgång och sjukvård.

– Det handlar om kostnader som blir vid skolsvårigheter. Man talar inte heller om kostnaderna i sjukvården. De belastar sjukvården minst lika mycket som en medelsvensson. Plus att det finns kostnader i landstingen för specialmediciner för tropiska sjukdomar. Vad tror du en tolk kostar?

Trots att Malmberg i SD seniors presentationsdokument har satt rubriken "Att sätta grupp mot grupp" och efterfrågar exempel som kan användas politiskt i det syftet så menar han att det är de andra riksdagspartierna som ställer grupper mot grupper.

– Sjuklövern sätter verkligen grupper mot grupper i praktiken, säger han.

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, menar att Sverigedemokraternas retorik är vanlig bland vad hon beskriver som nationalkonservativa och populistiska partier. Demker nämner Dansk Folkeparti, franska Front National och Holländska Geert Wilders som leder Frihetspartiet som exempel. Hon menar dock att det inte hör till vanligheten att man internt sätter upp sådana här tydliga strategier.

– Det är väldigt ovanligt att man går ut med detta som en tydlig strategi inne i organisationen. Det är vanligare som en valretorik och valpropaganda. De nationalkonservativa tankegångarna är måna om att skydda den egna nationen, de egna kollektiven, värdena och traditionerna. Man skulle inte ställa för tidigt födda barn mot äldreboenden. Utan man ställer grupper innanför nationsgränserna mot grupper som på olika sätt uppfattas som främmande i den nationella kontexten, säger Demker.

Marie Demker menar att det inte heller är en slump att Sverigedemokraterna nu fokuserar på pensionärerna.

– Det är en stor grupp, en växande grupp och Sverigedemokraterna vet att det finns en oro. Pensionärerna har inte fått lägre skatter i samma utsträckning som de som arbetar. Det finns ett tryck på att man ska jobba längre och det finns ett missnöje med äldreboenden och äldrevård allmänt. Så jag tror att detta är ett sätt att exploatera det missnöje som finns.

Pensionärernas riksförbund, PRO, reagerar på Sverigedemokraternas problemformulering.

– För PRO är det självklart att motverka främlingsfientlighet och annan diskriminering. Vi ställer inte grupper mot varandra. Vi vill se ett samhälle där vi solidariskt ställer upp för varandra, och vi arbetar för minskade klyftor mellan rik och fattig, kvinnor och män, ung och gammal, svenskar och invandrare. Ett samhälle som är jämlikt och jämställt är bra för alla, även för pensionärer, säger Johanna Hållén, PRO:s press- och policychef.