Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kritiken som riktas mot SDU:s idéprogram är att det framförallt är otydligt och att ungdomsförbundet inte skrivit in att det är "socialkonservativt". SDU har tidigare varit kritiska mot att Sverigedemokraterna skrivit in socialkonservatism i sitt principprogram.

Förbundet får även kritik för att det inte tar tydlig ställning för demokrati i sitt idéprogram. Kritiker menar också att otydligheter i programmet öppnar upp för "rasister och Etnopluralister" ska söka sig till ungdomsförbundet.

"På vilken grund skall SDU kunna stänga ute rasister/etnonationalister, nyliberaler etc? Vilka skrivningar i Principprogrammet skall man hänvisa till? Om du är representativ för kongressmajoriteten i dessa avseenden så är detta ett intellektuellt och ideologiskt haveri", skriver Mattias Karlsson, vice gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och ledamot i partistyrelsen.

Det är också Mattias Karlsson som inledde kritiken mot SDU genom ett inlägg på Facebook.

"Någon av SDU:s kongressdeltagare som har lust att redogöra för tankegångarna bakom beslutet att anta ett principprogram där socialkonservatismen inte nämns och där en närmare definition av förbundets syn på svenskhet/nationstillhörighet saknas? Är genuint nyfiken".

Inlägget på Facebook har mynnat ut i en hätsk diskussion. Riskdagsledamoten Richard Jomshof går så långt att han ställer ett ultimatum till SDU.

"Om SDU ska vara vårt ungdomsförbund ska de bekänna sig till moderpartiets grundläggande principer. Om inte, ska de inte vara vårt ungdomsförbund".

"Jag tolkar SDU-programmet som att man inte ställer upp på SD:s grundläggande principer. Och då har vi ett stort problem. Jag kan ha fel, naturligtvis", skriver Jomshof i ett annat inlägg.

"Frågan om huruvida SD och SDU fortfarande delar ideologisk grund och kring hur förbundsledningen tänkte när man valde att inte slå fast att SDU är ett förbund på demokratisk grund är trots allt betydligt viktigare än diverse skvallerbloggars skriverier och enskilda individers omdömeslösa beteende. Och det är om dessa centrala frågor denna diskussion ska handla.", skriver Mattias Karlsson.

Gustav Kasselstrand som i helgen omvaldes till ordförande för SDU kallar på sin Facebooksida kritiken för illvillig.

"Att detta program skulle vara någon form av markering eller inte dela moderpartiets grundläggande värderingar är total humbug, illvilliga påståenden som det inte finns något belägg för och som saknar all verklighetsförankring", skriver Kasselstrand.

Kasselstrand anklagar även kritikerna för att vilja skapa opinion mot SDU.

"Jag tror att det i detta fall handlar om att vissa personer gör allt i sin makt för att tolka ut något till vår nackdel, något som kan användas för att skapa opinion mot oss. Det är för mig en självklarhet att ett ungdomsförbund och moderparti strävar mot gemensamma mål – vem samtycker inte?".

Expo Idag får ingen kommentar från Jimmie Åkesson om han delar sina partiföreträdares syn på SDU:s principprogram.

– Jag tror inte Åkesson har någon som helst lust att kommentera detta, säger Jimmie Åkessons pressekreterare Linus Bylund.

Om debatten kring SDU:s idéprogram säger Bylund.

– Jag tycker att det ibland kan vara sunt med lite spontana utfall.

Richard Jomshof tonar ned sin kritik när Expo Idag når honom. Han säger att han är övertygad om att SDU delar samma värderingar som moderpartiet.

– Jag tycker att de ska göra programmet bättre. Det handlar inte om att jag inte tror att de är sverigedemokrater. Det handlar om att programmet är dåligt. Det är otydligt, det är tvetydigt och det är luddigt. Då ökar risken för att misstolkas. Det är där kritiken ligger, säger han.

Men nu är det fastslaget och Kasselstrand kallar er kritik för "illvillig".

– Det får han väl tycka, men partiets grundläggande principer kan man inte förhandla om.

Gustav Kasselstrand vill inte uttala sig om SDU:s principprogram när Expo Idag når honom. Expo Idag har sökt Mattias Karlsson för en kommentar.