Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det upprop som har skickats till partistyrelsen handlar om förändringar i hur partiet ska beskriva sig i sitt principprogram. Sverigedemokraternas ledning påstås vilja presentera partiet som ett socialkonservativt parti och sluta kalla det nationalistiskt.

"Bortsett från att ovanstående är en direkt osann beskrivning så är det en oroande viljeinriktning från programgruppen. Sverigedemokraternas grund har alltid varit nationalistiskt", skriver personerna bakom uppropet.

De skriver även:
"Det finns gott om internationalister, kosmopoliter, invandringsvänner och EU-anhängare som också kallar sig 'socialkonservativa'".

Avslutningsvis kräver kritikerna att det tydligt ska stå i principprogrammet att partiet är nationalistiskt, förslag i annan riktning kommer de att rösta emot det på landsdagarna.

Enligt Expos källa står flera personer i Sverigedemokraternas traditionalistiska falang bakom uppropet. Men ingen av de utpekade som Expo har tagit kontakt med vill bekräfta att de ligger bakom uppropet.

- Jag vet att det finns och att ni ringer runt och frågar folk som har sett det. Att ändra ett partiprogram är en stor fråga naturligtvis men jag har inte skrivit under det, säger Mikael Jansson, riksdagsledamot och ordförande för partiets lokalavdelning i Göteborg.

Sverigedemokraternas ordförande i Huddinge, Arnold Boström vill inte kommentera om han har någon del i uppropet.

- Det varken förnekar eller bekräftar jag. Om det blir något förslag så läggs det fram på landsdagarna, då får den diskussionen avgöra hur det blir. Jag ställer mig bakom det beslut som fattas på landsdagarna. Sedan kan man ha egna uppfattningar i detaljfrågor, men det är inget man går ut med om man är officiell representant för ett parti, säger Arnold Boström.

Samtliga Sverigedemokrater som Expo varit i kontakt med är förtegna om hur de ställer sig till om "nationalismen" försvinner ur principprogrammet och hänvisar till landsdagarna.

- Att vi är ett nationalistiskt parti är inget som försvinner över en natt, men det ena utesluter inte det andra, säger distriktsordförande i Värmland, Runar Filper, han förtydligar dock att han inte är inblandad eller ens hört talas om uppropet.

Sverigedemokraternas pressekreterare, Martin Kinnunen, menar att frågan om att ändra ideologi inte diskuterats. Om uppropet säger han att det bara rör sig om ett namnlöst papper som skickats runt i partiet.

- Vad jag förstått har det skickats runt ett utkast för ett eventuellt upprop mot ett eventuellt principprogram. Det förs en diskussion om att lägga fram ett nytt principprogram. Men det är inte så att man diskuterar att Sverigedemokraterna ska sluta kalla sig för ett nationalistiskt parti, säger Kinnunen.

Ämnen i artikeln