Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Agerandet från MU (medlemsutskottet red. anm,) är i sig högst onödigt då det uppenbart slår split i gruppen med en gång och enligt mig inte finner stöd i våra stadgar, skriver Hanna Wigh, ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse och ledamot i Västra Götalands regionfullmäktige i ett internt mejl.

Till Expo Idag säger Hanna Wigh att hon menar att det inte finns några klara stadgar gällande hur ett uteslutningsärende ska behandlas.

– Det står ingenstans i våra stadgar hur vi ska göra om en gruppledare blir föremål för ett personärende. Vem ska då kalla till möte? Det blir märkligt när en person blir utvald i gruppen för att anordna möte. Det här är ingen kritik mot andra utan handlar om en stadgefråga som måste diskuteras, säger Wigh.

I måndags kallade regionpolitikern Jimmie Stranne till ett krismöte som ska hållas på torsdag. På mötet ska regiongruppen diskutera ett gemensamt yttrande angående anklagelser som riktats mot Ehn och Rondslätt.

Kallelsen väckte genast starka reaktioner då Stranne meddelade att Patrik Ehn och Daniel Rondslätt inte kommer att få delta på mötet. Patrik Ehn menar i ett svar att kallelsen bryter mot partiets egna stadgar.

"Enligt partiets stadgar så sammanträder gruppen på gruppledarens kallelse. Om gruppledaren har förhinder så inträder av gruppledaren utsedd ersättare. Jag har inte utsett jimmie Stranne till detta", skriver Patrik Ehn, som lägger till att han tycker att det är självklart att han och Rondslätt ska få närvara på mötet.

Stranne sa på tisdagen till Expo Idag att han inte vet varför partistyrelsen gett honom uppdraget att kalla till mötet.

– Det kan ses som konstigt att jag som inte är gruppledare har kallat till mötet. Men när nu gruppledaren är föremål för mötet, där man ska komma med ett yttrande, så får de plocka någon som är utanför. Varför det blev jag? Det vet jag inte. Det får du fråga riks om, säger Stranne.

Hanna Wigh, som förutom sin roll som distriktsordförande i Skaraborg även är medlem i partistyrelsen försöker lugna stämningen när ordväxlingarna blir allt mer hätska mellan sverigedemokraternas regionpolitiker i Västra Götaland

"Detta gäller hela VG (Västra Götaland, red.anm,) framtid. Jag vill understryka att vem som helst kan få ett personärende på sig men det ska finnas sådan grund att det tas vidare till partistyrelsen också och där ska det bevisas att personen ifråga gjort sig skyldiga till agerande som kan ligga till grund för uteslutning. Processen dit är lång så vi inte tar ut något i förskott och håller oss lugna.", skriver Hanna Wigh i ett mejl.

Wigh gör även klart att Ehn och Rondslätt borde få delta på mötet, något som Jimmie Stranne godkänner i efterhand. Stranne menar dock att han blivit påhoppad av partikamrater.

"Diskussionen här på mejltråden börjar bli otrevlig. Att ge sig på budbäraren så här grovt hade jag aldrig väntat mig. Om flera av er på grund av detta möte kräver mitt avhopp i gruppen, så säg det till mig så skall jag överväga det", skriver han.

Flera politiker spekulerar om vem det är som ligger bakom det inlämnade personärendet mot Ehn och Rondslätt. Allt från "infiltratörer" till aktörer utanför den egna regiongruppen nämns.

"Jag finner det osannolikt att någon i gruppen inlämnat dessa ärenden och det är något som initierats ovanför våra huvuden vilket kan tyckas synnerligen orättvist, "skriver Wigh.

Hanna Wigh säger till Expo Idag hon syftade på att Ehn kan känna sig orättvist behandlad i mejlkonversationen och tonar ner kritiken mot medlemsutskottet.

– De som är utsatta för personärenden kan känna sig orättvist behandlade och vill ta ut sin ilska mot någon. Men jag tycker att det är viktigt att vi fokuserar på det som händer nu, säger Wigh,

Vad menar du med att personärendet fattats över era huvuden. Är gruppen oförstående till det här.

– Det kan jag inte svara på innan vi har haft vårt möte, säger Wigh.

Har du förtroende för Patrik Ehn?

– Det kan jag inte heller uttala mig om just nu. Jag sitter på dubbla stolar i det här ärendet. Jag sitter dels som ledamot i regionfullmäktige och dels i partistyrelsen så det är en fråga jag inte ska svara på, säger Wigh.

I mejlkonversationen har Lars Hansson, andre vice ordförande i Göteborg skrivit:

"Jag undrar också vem som ligger bakom dessa uteslutningsärenden. Kanske dags att vi i gruppen diskuterar lojalitet, verkar som det är bortblåst! Splittringen kan bli större om detta skall fortsätta. (…) Någon vill förlöjliga oss inför våra politiska motståndare!! Snacka om att de gnuggar sina händer nu!! Har vi någon i gruppen som inte är den den utger sig för att vara, det har vi ju pratat om tidigare. Kanske ska ta upp det på mötet".

Michael Andersson Sverigedemokraternas gruppledare i Mölndal går till hårt angrepp mot på partiledningen och drar kopplingar till järnrörskandalen förra året. Han tycker det är dubbelmoral att Kent Ekeroth får vara kvar i partiet och att Erik Almqvist anlitas av Sverigedemokraterna efter skandalen.

"Bättre springa med järnrör och skrika lite okvädningsord… Då går man säkert… eller får nått fint välbetalt annat arbete inom partiet. Det är verkligen skillnad på folk och folk… Detta börjar bli patetiskt… Och jag börjar bli trött på denna särbehandling beroende på hur brun tunga man har. Det är dags vi markerar på nått sätt att man borde vara konsekvent när det gäller skäl till uteslutning, skriver Andersson.

Ämnen i artikeln