Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– När man läser det där (om kulturevolution i Kina, red.anm) känns det obehagligt när man tittar på vad som utvecklar och utspelar sig i Sverige idag. På många sätt för etablissemanget samma kamp som Mao Zedongs rödgardister.

På måndagen höll Sverigedemokratisk Ungdom en "kick off" i Almedalen på Visby. Från moderpartiet talade Mattias Karlsson, vice gruppledare i riksdagen och partiets ideolog. Han har varit ledande i framtagandet av många av Sverigedemokraternas idédokument. Till ungdomsförbundet beskrev Karlsson Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk ungdom som det enda i svensk politik som är verkligt konservativa. Han jämförde debattklimatet i Sverige med kulturrevolutionen i Kina mellan 1966 till 1976, då kommunistdiktatorn Mao Zedong dog. Mellan 750 000 och 1,5 miljoner människor beräknas ha dödats under tidsperioden.

– Visst, vi ska inte jämföra rakt av det var massa människor som dog under kulturrevolutionen, så illa har vi det inte här, men de grundläggande utgångspunkterna är obehagligt lika, sa Mattias Karlsson till ungdomsförbundet.

Mattias Karlsson beskriver ett etablissemang som försöker "utradera" gamla traditioner, gammal moral, värderingar och sedvänjor.

– Sverige behöver en pragmatisk ansvarstagande konservatism som står upp mot de här krafterna som försöker förtära det som gör oss till ett folk och nation och som håller oss samman.

Till Expo Idag utvecklar Karlsson sin syn på svenska politiker.

– Jag tycker att Reinfeldt till stora delar bär kulturrevolutionära drag. Jag tycker att i stort sett samtliga sju riksdagspartier driver en kulturradikal agenda. "Det som är nytt är alltid bättre än det gamla" och man vill gå ifrån det som hållit ihop oss som folk till något nytt, som man är ganska vag med vad det är.

– De är dem som, i likhet med de som genomdrev kulturrevolutionen i Kina, vill omstöpa samhället på ett väldigt radikalt sätt, genom att försöka försvaga eller lösa upp gamla nationella kulturella identiteter, fortsätter han.

Moderaten Carl Bildt avfärdar Karlsson och menar att hans tal till ungdomsförbundet inte går att ta på allvar.

– Det visar bristande bildning att jämföra oss med Mao. Han får nog ta att läsa på lite, säger Carl Bildt till Expo Idag.

Sverigedemokraterna har haft en frostig relation med ungdomsförbundets ledning. Mattias Karlsson manade till enighet och målade upp ett scenario där ungdomsförbundet och Sverigedemokraterna utgjorde det enda försvaret för Sverige mot de så kallade kulturrevolutionärerna.

– Eftersom situationen är så extrem som den är, finns inget utrymme för splittringar och falanger i det här avseendet.