Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna har fått sin första riktigt tunga post i kommunpolitiken. Efter att Moderaterna i skånska Hörby under onsdagskvällen beslutade att ingå valteknisk samverkan med lokala pensionärspartiet SPI och SD, blir Stefan Borg kommunstyrelsens nya ordförande. 

Moderaternas ledning är inte nöjd med beslutet. Anders Edholm, vice partisekreterare, klargjorde under torsdagen att partiet "inte ska samarbeta med SD lokalt, regionalt eller nationellt".

Utnämningen är ändå en prestigeseger för Sverigedemokraterna. 

Partiet fick 35,3 procent av rösterna i kommunvalet och nu har Stefan Borg lovat att rädda byskolorna och stärka tryggheten i centrum. 
– Min förhoppning är att det här är en islossning i den svenska politiken som gör att de som står varandra nära i politiska frågor också kan samarbeta utan att ha beröringsskräck för varandra, säger Stefan Borg till TT.

Expo har gått igenom Stefan Borgs Facebookflöde. Där framträder en annan sida av partiets nya starke man. Vi har sökt Borg för en intervju, något som han avböjt. Enligt hans önskemål har Borg istället fått frågor på mejl vilket omöjliggjort för följdfrågor. Borg backar i princip från samtliga uttalanden han gjort på Facebook. Svaren presenteras i slutet av artikeln.

Under 2017 skrev Borg flera inlägg om vad han kallar ”befolkningsutbytet”, en term som är vanligt förekommande i vit makt-miljön.

I ett annat inlägg skriver Borg om den "sista generationens svenskar". 

Argumentationen ”Våra barn blir av allt att döma den sista generationen som får leva i ett land med en svensk majoritet” vilar på en etnonationalistisk definition av vem som är eller kan bli svensk. Synsättet skiljer sig från den kulturnationalism och "öppna svenskhet" som SD:s ideologi officiellt vilar på. 

Som källa lutar sig Borg mot material på Gunnar Sandelins och Karl-Olov Arnstbergs sajt Mörkläggning. Den som klickar runt på sajten rekommenderas vit makt-litteratur och får ta del av Arnstbergs utläggningar ”om de icke-vita rasernas intrång på vita territorier” och amerikanen Kevin MacDonalds antisemitiska teorier.

Stöder Nya tider 

I samband med Bokmässan 2016 skrev Stefan Borg under ett upprop till stöd för tidningen Nya tider. Uppropet drev inte bara linjen att Nya tider ska kunna ställa ut på Bokmässan, vilket i den diskussionen var en okontroversiell ståndpunkt. Uppropet var skrivet i ”vi-form” av en av tidningens medarbetare som i texten slog fast att ”det inte finns något rasistiskt i tidningen”. Nya tider har enligt uppropet inga nazistiska medarbetare och ingen av tidningens kritiker har ”kunnat peka på en enda artikel eller text som skulle ha anknytning till dylikt”. 

Borg undertecknade uppropet trots att flera Nya tider-medarbetare, däribland tidningens redaktörer, har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen och att en rad vit makt-aktivister skrivit för tidningen genom åren.

Nya tiders högerextremism är väldokumenterad.

I tidningen kan man bland annat läsa om: ”den politiskt aktiva judiska elit” som ”tillskansat sig stor makt genom sin kontroll över banksystemen” och som ”använder sitt övertag till att sprida en moral och världsbild som framför allt befrämjar den israeliska elitens långsiktiga planer och intressen” (Nya tider #46/2015). 

Med hänvisning till den så kallade Järnrörsskandalen skrev nyfascistiska Nordisk ungdoms ledare en text där han slog fast att en ”normal svensk ung man” använder uttrycken ”babbe” och ”blatte” (Nya tider #47/2012).

Länkar till sajt som beskrivits som antisemitisk av SD-ledningen

Borg har också delat material från nyhetssajten Fria tider vid närmare fyrtio tillfällen. Detta trots att Fria tider flera gånger beskrivits som fascistisk och antisemitisk av SD:s ideolog Mattias Karlsson. 

I mars 2017 avslöjade Expo att SD-politikern Ulf Erlandsson, då nyvald vice ordförande i kommunstyrelsen i Hässleholm, på Facebook länkat en stor mängd texter från Fria tider. En av artiklarna hade rubriken ”Låg IQ förklarar varför invandrare inte integreras”. 

Borg skrev då en text där han tog Erlandsson i försvar och slog fast att artikeln om invandrares IQ var sanningsenlig och oproblematisk.

”Frågan är om skillnader i genomsnittlig IQ i olika länder också kan förklara skillnader i dessa länders utvecklingsnivå. Varför är då denna fråga tabu? Jo, för att svaret på frågan pekar i fel riktning, nämligen att: ja, det kan de. Blotta tanken att skillnader i genomsnittlig IQ i olika länder korrelerar mot skillnader i ländernas utvecklingsnivå är en förbjuden tanke, ”, skrev Borg i sitt inlägg.

Så gott som samtliga av Borgs omkring 40 delningar av Fria tider har gjorts efter debatten kring Erlandssons delningar.

"Ryssland är stabilserande"

Borg vänder sig också emot beskrivningen av Ryssland som ett säkerhetspolitiskt hot. 

”Ryssland är redan en stabliserande och fredsskapande makt” i Mellanöstern, skrev Borg 2017.

Under 2018 har Borg skrivit en mängd inlägg där han lyfter fram Kreml-vänliga narrativ och gör pro-ryska utspel. I inlägg efter inlägg ifrågasätts Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och andras varningar om informationspåverkan från främmande makt. Den pro-ryska konspirationsteoretikern Lars Bern (som bland annat hävdar att George Soros styrs av familjen Rothschild i syfte att skapa "the new world order") beskrivs av Borg som ”klok” och "alltid väl värd att lyssna till" och länkas till vid flera tillfällen.

Borg har även förnekat att Syrienregimen använt sig av kemiska vapen mot den egna befolkningen.

”Jag tror inte för ett ögonblick att Assad skulle vilja riskera slutsegern över (de väststödda) jihadisterna i sitt land genom att gasa ihjäl civilbefolkning utan varje militärt syfte”, skrev Borg i april i år. 

Sprider homofobi

Genom Stefan Borgs Facebookflöde slussas hans kontakter vidare ut i den högerextrema nätverket av bloggar, sajter och videor. 

I början av september skrev han om att en av Alternativ för Sveriges profiler använt sig av parollen ”Sverige åt svenskarna!”. I ett slags försvar för tilltaget länkade Borg till en artikel från ”Petterssons blogg”. Bloggen, som Borg länkat till vid flera ytterligare tillfällen, har under flera år uppmärksammats för rasistiska inlägg och har under det senaste året börjat uppmana sina läsare att ansluta sig till vit makt-gruppen Det Fria Sverige och prenumerera på organisationens nättidning.

I november 2017 delade Borg en okritisk film med NMR-sympatisören Thomas Jackson där denne försvarar sitt tidigare engagemang i det nazistiska partiet Svenskarnas parti, utan att mötas av några kritiska frågor.

I augusti 2017 uppmärksammade Skånska Dagbladet att Stefan Borg, i samband med att Hörby kommun hissat Prideflaggor vid kommunhuset, skrivit på Facebook:

”Allt för alla, inga gränser här, i Hörby ska alla inkluderas, alla ska kännas stolthet, nekrofiler, pedofiler koprofager, tidelagare – you name it!”.

 I juli samma år skrev han att Prideflaggan symboliserar en ”lögn”. 

I augusti i år delade Borg en artikel från Fria tider om poliser som deltagit i Europride i Stockholm. Borg var särskilt kritisk till att de deltagit i uniform: "Hur har Sverige kunnat sjunka till denna avgrundsnivå som nation betraktat?", skrev han i Facebookinlägget.

Stefan Borg har inte velat ställa upp på en intervju utan har hänvisat alla frågor till sin mejl.
Expo har valt att publicera frågorna och svaren i sin helhet. 

1. Du har flera gånger skrivit att det pågår ett folkutbyte i Sverige. Vad menar du med det?

Med anledning av Sveriges ansvarslösa invandringspolitik de senaste decennierna, så har detta inneburit att det numera finns utanförskapsområden och att en del av befolkningen inte identifierar sig med den svenska, kulturella gemenskapen. Jag menar att detta kan leda till stora problem på sikt, och är något vi kan lösa genom en mer restriktiv migrationspolitik och andra integrationsåtgärder.

2. Vad är din syn på Nya tider som tidning? Delar du till exempel Mattias Karlssons syn på tidningen. Mattias Karlsson har bland annat skrivit om Nya tider:

"Under Vavras tid som chefredaktör på Nya Tider har tidningen samverkat med nazistiska grupperingar i Sverige. Flera skribenter som tidigare gjort sig kända för antisemitiska åsikter och ifrågasättande av förintelsen har beretts utrymme i tidningen".

Vid tidpunkten för min kontakt med Nya Tider var jag inte bekant med varken Mattias Karlssons syn på tidningen, eller tidningens bakgrund. Efter att ha satt mig in i det hela kan jag dock konstatera att det var dumt gjort, och att jag borde haft bättre koll innan jag valde att samverka med dem.

Jag har aldrig sedan dess haft någon kontakt med tidningen.

3. I ett inlägg skriver du:

"Frågan är om skillnader i genomsnittlig IQ i olika länder också kan förklara skillnader i dessa länders utvecklingsnivå. Varför är då denna fråga tabu? Jo, för att svaret på frågan pekar i fel riktning, nämligen att: ja, det kan de. Blotta tanken att skillnader i genomsnittlig IQ i olika länder korrelerar mot skillnader i ländernas utvecklingsnivå är en förbjuden tanke, "

Menar du att IQ är etniskt betingat? 

Det fanns inga personliga värderingar bakom inlägget, utan det var mer av ett akademiskt resonemang där jag reflekterade kring tabubeläggningen av vissa akademiska områden. Forskaren som fick sitt arbete ifrågasatt i Aktuellt för en tid sedan, med hänvisning till att forskningen kan påverka valresultatet, är ett exempel på detta. 

Jag har dock förståelse för att det finns kritik mot inlägget, då det lätt kan uppfattas som att det var i en politisk kontext. Men det fanns ingen som helst tanke att på något sätt göra skillnad på människor utifrån en påstådd intelligensnivå. 

4. Hur är din inställning till Vladimir Putin?

Jag är kritiskt inställd till regimen i Ryssland och till deras ledare. Om jag tidigare uttryckt mig på ett sätt som uppfattats som positivt så ber jag om ursäkt för det, det är inte en uppfattning som jag har.

5. Menar du att regimen i Syrien aldrig använd kemisk-krigsföring?

Det är inte en åsikt som jag har idag. Efter att ha läst på om kriget i Syrien har jag förstått att jag haft fel och ångrar mina tidigare ställningstaganden. Läget i Syrien är och har varit oerhört allvarligt och inneburit enormt lidande för befolkningen. Det har aldrig varit mitt uppsåt att förneka eller mörka krigsbrott.

 6. Vad är din inställning till homosexualitet?

Jag anser att det är fritt för varje människa att själv välja vem man vill älska. Det gäller oavsett kön. Jag har inget emot homosexualitet.

Ämnen i artikeln