Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Resultatet i Sverigedemokraternas rapport är tydligt. 48 procent av våldtäktsmännen 2009 är födda utomlands. Inom kategorin grov våldtäkt var andelen så hög som 64 procent. Första generationens utomeuropeiska invandrare har en överrepresentation på 5,8 gånger. Alltså, de utgör nära sju procent av befolkningen, men utgör nästan 40 procent av de dömda våldtäktsmännen.
Den här överrepresentationen är i sig ingen nyhet.

Brottsförebyggande rådet har tidigare visat att det jämfört med svenska män är ungefär fem gånger vanligare att män från andra länder anmäls för våldtäkt.

Det häpnadsväckande är istället hur partiet så medvetet undvikit alla parametrar och modeller som förklarar den stora överrepresentationen.
Förutom den kulturella bakgrunden.

I rapporten, som alltså handlar om 114 gärningsmän, har Sverigedemokraterna inte tagit hänsyn till varken ålder, kön eller social status. Det har betydelse.

Det är större risk att unga fattiga män begår våldtäkter än 45-åriga kvinnor. Det kan också finnas diskriminerande strukturer inom rättsväsendet som gör att det är större sannolikhet att dömas för våldtäkt om du är invandrare.

Enligt den rapport som Brottsförebyggande rådet släppte för snart fem år sedan är den här typen faktorer betydande förklaringar till överrepresentationen.
De förklarar dock inte allt.

En annan faktor som faktiskt spelar roll är att personer från länder med ännu sämre kvinnosyn än i Sverige tar med sig sina idéer till Sverige.
Det är en del av förklaringen.

För Sverigedemokraterna är det uppenbarligen hela förklaringen.

För trots att partiet inte ens har tagit aspekter som social status och kön med i sina beräkningar drar man sina slutsatser. "Den mest sannolika förklaringen till överrepresentationen är nog ändå att synen på våldtäkter och kvinnors rättigheter varierar mycket kraftigt mellan olika kulturer", skriver partiet.

Det finns en aspekt till som Sverigedemokraterna vill lägga till pusslet. Enligt partiet leder det mångkulturella samhället till att "kvinnor reduceras till symboler för ett visst folk eller en viss kultur." Precis som i ett krig kan då våldtäkter bli ett sätt för män att visa förakt för kvinnan, och den kultur hon representerar, resonerar partiet.

Och det är inte så mycket mer än just resonemang.
För partiet kan inte på något sätt belägga att detta faktiskt är fallet i Sverige. Ändå får det ta plats i rapporten.

Dags att tala klarspråk om våldtäkterna, heter Sverigedemokraternas rapport. Det är svårt att komma på ett mer missvisande namn.

I rapporten gör partiet allt utom talar klarspråk. Man gissar, spekulerar och drar politiska slutsatser från ett material som partiledaren under dagens pressträff själv erkände inte är vetenskapligt.

Syftet med rapporten är inte, och har aldrig varit att öka kunskapen om vem som begår våldtäkter och varför. Syftet har varit att på alla tänkbara sätt påvisa invandrares överrepresentation.

För även om Jimmie Åkesson idag förklarade att det inte handlar om att peka ut en hel grupp är det ju precis det Sverigedemokraterna gör.

Det största statistiska bedrägeriet handlar nämligen inte om si eller så många procents överrepresentation. Det handlar om hur en extremt liten grupp personer får representera ett helt land, eller kultur, som Sverigedemokraterna skulle säga.

Sverigedemokraterna har lanserat sin våldtäktskampanj för att komma undan stämpeln som enfrågeparti. Men när åtgärderna för att komma till rätta med våldtäkterna presenteras återkommer partiet ändå till invandringen. Partiet säger att man vill att invandringen från kulturellt avlägsna länder ska begränsas kraftigt. Därmed ska en hel världsdels invånare straffas på grund av vad någon promille av befolkningen ställer till med.

Detta var ett försök att bredda partiets politik, men det slutade med att bilden av Sverigedemokraterna som ett enfrågeparti är tydligare än på länge.