Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Jag tycker det här förfarandet är fruktansvärt och odemokratiskt. Speciellt om det är våra pengar de är ute efter. De utnyttjar att det är enkelt att bli medlem i vår förening för att kuppa oss. Anledningen att vi har ett lätt medlemsförfarande är att vi velat göra det enkelt att engagera sig och det används nu emot oss, säger Thorgny Arwidson, förbundsordförande i Föreningen Nordens ungdomsförbund.

På söndagen började Föreningen Nordens ungdomsförbund, som beskriver sig som en organisation som verkar för fred och utbyte mellan nordiska länder, att mobilisera sina medlemmar för att stoppa en kupp från Sverigedemokratisk ungdom. SDU:s vice ordföranden Willam Hahne ska på Facebook uppmanat SDU:are att bli medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund i Stockholm för att på söndagens årsmöte kunna kuppa styrelsen.

"Förbundskamrater! Det är dags att ta över och styra upp verksamheten i FNUF (Föreningen Nordens Ungdomsförbund)! IMORGON har FNUF Stockholm årsmöte och vi ska gå dit och ta över föreningen!", står det i texten som ska skrivits av Hahne.

I texten beskrivs planen vara att få majoritet i Stockholmsavdelningen för att på så sätt få tillräckligt många representanter vid föreningens riksårsmöte och därmed möjlighet att ta över hela föreningen.

"Vi har alltså en mycket god möjlighet att helt enkelt kuppa hela föreningen, ta kontroll över hundratusentals kronor, heltidsanställningar, lokaler och dylikt".

SDU har beklagat sig över att de inte fått något bidrag från Ungdomsstyrelsen, som menar att SDU inte är demokratiskt uppbyggt. Föreningen Nordens ungdomsförbund får dock stöd i miljonklassen.

SDU:are uppmanas att samlas innan Föreningen Nordens ungdomsförbunds möte på söndagskvällen för att gemensamt ta sig dit.

"Ni som ska på SDU Stockholms möte om skolbesök imorgon kl 15 kan gemensamt åka till FNUF Stockholms årsmöte."

Föreningen Nordens ungdomsförbunds ordförande Thorgny Arwidson säger till Expo Idag att 125 nya medlemmar skrivit in sig det senaste dygnet. Medlemsökningen startade efter att texten där Hahne ska uppmanat SDU:are att bli medlemmar gick ut. Föreningen Nordens ungdomsförbunds motstrategi har varit att mobilisera så många som möjligt för att stoppa SDU.

– Jag vet inte hur många av de nya medlemmarna som tillhör motfalangen och som vill stoppa SDU. Det har aldrig strömmat in så många medlemmar så snabbt tidigare, säger Arwidson.

På söndagen tvingades föreningen att byta möteslokaler eftersom alla deltagare inte skulle få plats i den som först planerats.

Expo Idag har inte kunnat nå William Hahne som pekas ut som den som ska ligga bakom kuppförsöket för en kommentar. Till Nyheter24 sa William Hahne dock att:

– Jag har inte tid att svara på det här. Jag trodde att det var något viktigt.

Inte heller SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand har gått att nå.

Hahne har tidigare varit aktiv i Föreningen Nordens Ungdomsförbund, där han valdes in i en lokalstyrelse. Han ombeddes att avgå, då föreningen ansåg att det inte var förenligt att representera föreningen samtidigt som han var representant för SDU.

– Vi har helt olika värdegrund. Vi ser norden som en fristad för förföljda och har inte alls samma syn på gränser som SDU, säger Arwidson.

William Hahne är en av de som Sverigedemokratisk ungdom vill ha in på Sverigedemokraternas riksdagslista. Jimmie Åkessons presstalesman Linus Bylund säger till Expo Idag att uppgifterna om SDU:s kuppförsök är nya för honom.

– Det du beskriver låter anmärkningsvärt, men jag ger först en kommentar imorgon då det är arbetsdag, säger han till Expo Idag.

2005 försökte Sverigedemokraterna göra en liknande kupp mot Skattebetalarnas föreningen. Kuppen misslyckades.