Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De interna striderna i Sverigedemokraterna fortsätter. För ett par veckor sedan hölls årsmötet i Stockholms stad. På det lyckades Gustav Kasselstrands parhäst i ungdomsförbundet William Hahne ta makten över ordförande klubban efter en intensiv ordförandestrid som kom att bli en maktkamp mellan ungdomsförbundets ledning och partiledningen. Nu utmanar Gustav Kasselstrand om en position i SD stockholms andra distrikt, Stockholm län. Återigen är partiledningen oroad.

Den avgående ordföranden i Stockholms län Robert Stenkvist, som av valberedningen förslagits att bli ledamot i den nya styrelsen, befarar ett liknande kaosartat årsmöte i Stockholms län. Han skriver på sin blogg att medlemmar i partiet inte "kände sig trygga på årsmötet i Stockholms stad. och:

"Ett årsmöte är en demokratisk institution, inte en Beatleskonsert med skrikande och svimmande tonåringar, inte så länge jag är ordförande i länet i alla fall."

På Facebook får Robert Stenkvist stöd av Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof.

"Bra skrivet Robert. Instämmer naturligtvis med vad du skriver. Hoppas att ni håller ett lugnt och värdigt årsmöte, till skillnad från det som hölls i Stockholms stad.", skriver Jomshof till Stenkvist.

Blogginlägget har tolkats som att Stenkvist motsätter sig Gustav Kasselstrands kandidatur i Stockholms stad. Bland andra Jan Olof Bengtsson, ledamot i William Hahnes nyvalda styrelse, tar åt sig av inlägget, något han kommenterar på Robert Stenkvists Facebook. Stenkvist hävdar som svar att han inte "anklagar" någon. I sitt blogginlägg skriver han dock om personer som skapar konflikter.

"Den dåliga nyheten är att alla passar inte som ledamot i en styrelse. De kan inte vinna tillräckligt många medlemmars förtroende utan följden blir konflikter, intriger och improduktivt verksamhet."

Blogginlägget avslutas med en utläggning om hur Stenkvist ser på nationalism. I den framförs samma typ av kritik som ungdomsförbundet tidigare fått, att det har en för hård framtoning. Ett exempel på kritik som riktas är från 2012. Då utmanade den nuvarande riksdagsledamoten Paula Bieler Gustav Kasselstrand om makten i SDU. En kritik hon lyfte var att aktivister i ungdomsförbundet vid nationaldagsfirandet radade upp sig framför den svenska flaggan med facklor.

"Jag anser att den tiden är förbi då facklor är lämpliga att använda vid diverse manifestationer och menar att det finns en rad mer civiliserade sätt att visa politiska åsikter på än att vifta med brinnande påkar.", skrev Paula Bieler på sin blogg 2012.

Även Robert Stenkvist kritiserar "fackeltåg", och även "pampiga budskap i fanborgar". Det kan läsas utifrån att SDU 2013 lanserade ett av partiledningen kritiserat samarbete med ungdomsförbunden till flera europeiska partier just i en fanborg.

"Slutligen det här med nationalism då? Jag tror snarare på en lågmäld men äkta, innerlig nationalism än en aggressiv auktoritär sådan. Hellre än jordnära, för att inte säga rudimentär bondsk Moberg, än en auktoritär Spengler. Dessutom tror jag alltid det är något lurt med budskap som måste skrikas fram, manifesteras pampiga fanborgar och långa fackeltåg.", skriver Stenkvist.

Förutom Gustav Kasselstrand har William Hahnes mamma Monica Tedenstam Berglöw och SDU:aren Josefin Helander nominerats till Sverigedemokraternas styrelse i Stockholms län. Ingen av dessa har föreslagits av valberedningen.

Expo Idag har sökt Robert Stenkvist för en kommentar.

Ämnen i artikeln