Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Som utgivare angavs »Kommando Siege – Antihomosexuella Armén«. Enligt flera källor producerades skriften av en av ledarna för Svarta Orden i Göteborg under den tid han satt inburad för mord på en homosexuell. Skriften ska ha tillverkats på fängelsets kopieringsapparat.

Amatörmässig eller inte – Siege ställer nazisternas hat mot homosexuella i blixtbelysning. Så här skriver de:

»För att stävja den alltmer tilltagande homosexualiteten måste det till med hårda metoder. Angrepp mot såväl klubbar som enskilda homosexuella kommer att vara en av åtgärderna i striden för att rena Sverige.«

»Den bästa metoden är alltså hårda attacker mot enskilda på gatan eller i deras hem.«

»Ord gör ingen nytta, bara handlingar hjälper i kampen mot de homosexuella. Vi måste med våld och terror som våra vapen nedkämpa den våg av homosexuell terror och stinkande perversion som sköljer över vårt land. [...] Några välriktade sparkar är det enda som behövs för att fälla den homosexuella till marken. Ta vara på offrets [...] id-kort så att ni kan utsätta offret för terror efteråt.«

»Bombhot mot homosexklubbar är effektivt då polisen alltid måste utrymma.«

© Expo 1997

Ämnen i artikeln