Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Länspolismästare Klas Johansson berättade att de har jobbat hårt med att försöka klarlägga hur det register som innefattar 4029 personer med romskt ursprung eller som haft en relation med romer ser ut, och vad det innehåller.

De har gjort en polisanmälan och en rättslig prövning kommer att inledas gällande hur Skånepolisen upprättat registret. Utredningen drivs av Riksenheten för polismål.

En granskning välkomnades av Klas Johansson som sade att polisen vill ha en hög transparens kring utredningen. På presskonferensen deltog även biträdande chef för Länskriminalen, Petra Stenkula och områdeschefen för polisområde mellersta Skåne Thomas Nilsson. Dessa två påstod att det inte handlat om ett register utan använder istället ord som "analysfil" eller "uppgiftssamling".

Huruvida registret är olagligt eller inte menar de att de inte kan uttala sig om i nuläget. De sade dock att de kunnat konstatera att det inte finns någon märkning av etnicitet i "analysfilen":

- Vi inhämtar också uppgifter från det öppna mantalsregistret och där finns ingen information om etnicitet och vi har ingen information om etnicitet i den här uppgiftssamlingen heller, säger Petra Stenkula och tillägger senare att polisen inte för några register baserade på etnicitet och att de inte heller ska göra det.

På frågan om de är redo att säga att detta inte är ett etniskt baserat register svarar Petra Stenkula:

- Ja alltså, det finns ingen etnicitet i detta register.

Stenkula sa att det är kriminella personer som ligger till grund för uppgiftssamlingen och att polisen i enlighet med den lagstiftning som finns lagt in personer som inte är misstänkta för brott men som har en relation eller samband till en person som misstänks för allvarlig brottslighet.
Men, med hänsyn till det stora antalet personuppgifter och den omfattning uppgiftssamlingen har så är hon trots det tveksam till om lagstiftningen har följts. Samtliga tre ifrågasatte även om det finns något underrättelsemässigt värde i att små barn, äldre och även avlidna kartlagts.

- Jag känner ett obehag av att vi har med barn i våra register. Jag tycker att den frågan är i allra högsta grad berättigad. Det kan finnas skäl; juridiska, spaningsmässiga eller andra skäl som kan uppfattas som att det berättigar att man lägger in dem. Men jag tycker ändå att det finns mycket som talar för att vi inte ska ha register som det förekommer barn i, inte i den här typen av register i alla fall, säger Klas Johansson.

Att registret upprättades har sin bakgrund i ett par grupperingar som tidigare har gjort sig skyldiga till kriminell verksamhet. Försök till grov misshandel, grov misshandel och vapenbrott är de brott som ligger till grund för undersökningen som inleddes redan 2009 och som fortfarande pågår.

Att mappen med registren fått namnet "Kringresande" förklaras av Thomas Nilsson med att:

- Det är sannolikt så att det har blivit ett samlingsbegrepp för personer som bedriver brottslighet över lite större yta än hemorten.

Expo Idag frågade hur polisen ska kunna upprätta förtroendet bland svenska romer.

- Det är en lång resa. Jag är ganska nöjd med de åtgärder vi tagit hittills. Men på sikt ser jag att har vi ett rejält arbete framför oss, sa Klas Johansson.

Kartläggningen över Romer har trots Skånepolisens bedyrande att den inte sammanställts utifrån etnicitet fått skarp kritik från rikspolisstyrelsen.

– Jag tycker det är mycket tråkigt för att inte säga förjäkligt rent ut sagt, säger rikspolischefen Bengt Svensson till TT.

Han är kritisk till att barn och till och med avlidna finns med i registret och kräver en ordentlig utredning. Även Justitieminister Beatrice Ask menar att det är viktigt med en utredning. Hon säger till Aftonbladet att om medieuppgifterna stämmer så har polisen inte följt gällande lagstiftning.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, fördömer registret och säger till Dagens Nyheter att han ska följa utvecklingen noggrant. Han menar att de ansvariga måste ställas till svars och att en ekonomisk kompensation måste utgå till de som drabbats av polisens kartläggning.