Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– När jag fick reda på att han är tillbaka kändes det som ett slag i magen. Luften gick ur mig, jag mådde illa. Man började ifrågasätta om det partiet tidigare sagt om allvaret i detta bara var ett spel för gallerierna, säger riksdagsledamoten Hanna Wigh som är en av de kvinnorna som vittnat om att hon utsatts för trakasserier av en av tjänstemännen.  

År 2013 briserade två skandaler i Sverigedemokraterna på kort tid. Båda gällde övergrepp mot kvinnor i partiet som begåtts av två tjänstemän som arbetade i partiets riksdagskansli.

Trakasserier och misstänkt våldtäkt

Det handlade dels om en tjänsteman i 50-årsåldern som anklagades för en våldtäkt under politikerveckan i Almedalen, samt flera fall av obehagliga sexuella närmanden. Dels handlade det om en tjänsteman i 40-årsåldern som av flera kvinnor anklagades för sexuella trakasserier. Båda har nekat till anklagelserna.

40-åringen fick sparken från SD år 2013. 50-åringen valde att lämna alla sina uppdrag när den misstänkta våldtäktshistorien slogs upp stort.

Nu, tre år senare, har båda tjänstemännen välkomnats tillbaka i partiet. 50-åringen valdes nyligen till mötessekreterare vid ett årsmöte i en lokal SD-förening. 40-åringen har fått ett toppuppdrag i en lokal SD-styrelse och fått en anställning som politisk sekreterare av partiet i ett landsting.

Riksdagsledamoten och ordföranden för den SD-styrelse som valt in 40-åringen säger till Expo att det inte är tillräckligt utrett om han gjort sig skyldig till sexuella trakasserier eller inte.

– Han är ju medlem i partiet. Det är det inte jag som avgör. Jag ska vara helt ärlig att jag dessutom inte vet hur det är med de sexuella trakasserierna. Jag har hört många olika versioner och bara en av dem har tagits upp i tidningarna. När det gäller styrelsen blev jag tillfrågad av valberedningen. De hade satt upp styrelsen och jag hade inga åsikter om det, säger riksdagsledamoten.

År 2013 tyckte partiet uppenbarligen att det var så allvarligt så man sade upp honom från hans tjänst?

– Ja, det stämmer och jag känner inte till detaljerna kring det här. Jag har inte varit inblandad i det här. Jag tycker att detta borde utretts i grunden en gång för alla. Det vore bättre med en polisanmälan så att det blir klart sen, säger riksdagsledamoten. 

Flera kvinnor utsatta för mannen

Redan 2013 gick den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Hanna Wigh gick ut i media och berättade att hon varit utsatt för 40-åringen. 

– Det var telefonsamtal, kommentarer och sms under en lång period, över ett år. Det var aldrig något fysiskt, men han kunde till exempel säga "åh fan va kåt jag är" när vi var ensamma eller åkte bil ihop, sa hon till Aftonbladet i augusti 2013.

Sverigedemokraternas ordförande i Falköping, Maddelen Larsson, säger till Expo att även hon utsatts av samma tjänsteman.

– Jag har blivit kränkt av sexuella närmanden som han håller på med. Jag gjorde en skrivelse om det till Sverigedemokraterna riks och dåvarande partisekreterare Björn Söder. Jag tyckte att partiet skötte det bra, man avskedade honom. Men när man nu återanställde blev jag chockad. Partiet skulle ju stötta i det här, men gjorde något helt annat senare, säger Maddelen Larsson. 

Att tjänstemannen arbetsbefriades och att partiet tog kraftigt avstånd menar Hanna Wigh var en av anledningarna till att någon polisanmälan aldrig gjordes.

– Det är bara att titta på hur Sverigedemokraterna gick ut i medierna då och sa att det var totalt oacceptabelt, det som skett. Att ingenting sådant får förekomma i vårt parti och att man skulle agera kraftfullt och att man gjorde sig av med tjänstemannen av den anledningen. Det fanns inga om och kansken, partiet tog så tydlig ställning för oss kvinnor och sa att det inte var okej, säger hon. 

– För oss fanns det inte anledningen att gå vidare när problemet var åtgärdat. Men vi har blivit lurade, fortsätter Wigh.

Maddelen Larsson är besviken på partiet.

– Det är inte schysst mot någon av oss drabbade. Här jobbade man för att vi skulle tala om vad vi blivit utsatta för. Nu känns det meningslöst. När partiet väljer att återanställa ser jag det som att de misstror oss. Vi som parti försöker hela tiden jobba för att visa att vi inte är ett kvinnofientligt parti, att vi stöttar kvinnor och att man och kvinna har lika värde. Sedan agerar man så här. Det blir en motsättning, säger hon.

Vittnade i media – blev av med jobbet

Samma år, 2013, anmäldes den andra tjänstemannen i 50-årsåldern för en våldtäkt som ska ägt rum under politikerveckan i Almedalen. Tjänstemannen har nekat till anklagelserna och polisutredningen lades senare ned. I samband med händelsen lämnade tjänstemannen alla sina uppdrag.

När anklagelserna mot de båda tjänstemännen kom ut i medierna trädde flera SD-kvinnor fram och vittnade om att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Från partiet centralt fördömdes männens handlingar.

– Vi har vidtagit de åtgärder som vi bör vidta i det här fallet och vi har skött det jäkligt snyggt. Jag är väldigt stolt över hur vi skött det här, sa Jimmie Åkessons dåvarande pressekreterare Linus Bylund.

Men några av de kvinnor som i media larmade om sexuella trakasserier menar att de därefter blivit drabbade av repressalier från partiet. En av kvinnorna anser att uttalandena kostade henne sin anställning. Hon reagerade även på att Linus Bylund beskrev henne som "bitter" på sin privata Facebook. Till Expo vittnade kvinnan om att partiet försökt att tysta henne från att gå ut i medier.

– Direkt efter jag anmält honom förbjöds jag att tala med någon utanför partiet. Jag ville prata med någon utanför. Men personalchefen Martin Kirchberg sa att jag antingen skulle tala med någon i partiet eller vara tyst, sa hon till Expo år 2013.

– Efter min anmälan till SD så utlystes min tjänst som politisk sekreterare bakom min rygg. Jag kopplar det till att jag påtalade trakasserierna eftersom det skedde så fort efteråt, fortsatte hon.

Utsatta kvinnor – en "säkerhetsrisk"

I dagarna kunde Expressen avslöja en intern rapport från Sverigedemokraternas säkerhetsavdelning. I rapporten bekräftas bilden av ett parti som försökt mörka sextrakasserier och smutskasta de kvinnor som berättat om missförhållanden. 

En av kvinnorna beskrivs ha ett "omoraliskt leverne", det påstås att hon varit "berusad", "sjuk" och "klängig", och det påtalas att hon har haft många relationer. I rapporten konstaterar SD:s säkerhetsavdelning att hon utgör en "säkerhetsrisk".

"Vi beslutade att vi skulle arbeta på de personer som var en potentiell risk för skapande av nya rubriker i tidningarna", står det i rapporten. I rapporten klargörs även att målsättningen var att de drabbade "absolut inte blandar in polisen".

I säkerhetsavdelningens rapport beskrivs 50-åringen, som bland annat anklagades för en våldtäkt under Almedalsveckan, som en person med "dåligt omdöme" och att han har haft "vidlyftiga relationer med kvinnor".

"Sänder märkliga signaler"

Att både 50-åringen och 40-åringen nu är tillbaka i partiet tycker Hanna Wigh rimmar illa med Sverigedemokraternas budskap.

– Det sänder märkliga signaler. Först gör partiet en stor grej av att de agerar tydligt och att trakasserierna inte var okej och att de här personerna aldrig mer skulle få närma sig partiet igen. Och nu är de tillbaka. Det är inte vidare konsekvent, säger hon.

Sverigedemokraternas presstjänst skriver i ett mejl till Expo angående 40-åringen att man inte har förtroende för honom.

SD centralt tar inget ansvar

''Från partiets sida agerade man snabbt, tydligt och resolut för ett antal år sedan när detta uppdagades. Detta då man ansåg att förtroendet var förbrukat."

Att han nu fått en ny anställning är inte partiledningens ansvar, menar man. Utan det är det aktuella partidistriktets ansvar. 

"Vi har förståelse för dem som beklagar hans närvaro men återigen är det viktigt att framhålla att från riksorganisationens sida – under de rådande förutsättningarna – agerade utefter det mandat man då hade och personen fick lämna sin tjänst.''

När det kommer till tjänstemannen i 50-års åldern som nyligen agerade mötessekreterare för ett årsmöte i en lokal partiförening skriver presstjänsten:

''Vad gäller detaljerna kring XX deltagande, så är det ny information för oss och ingenting vi har kännedom om. Såvitt jag känner till är XX inte längre medlem i partiet.''

Ämnen i artikeln