Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Uttalandet gjordes i ett direktsänt radioprogram som sändes av den somaliska redaktionen på Sveriges radio, rapporterar Dagen.

Det är Erik Johansson från svenska kyrkans missionsrörelse, som ligger bakom polisanmälan. Han säger till Expo.se att hoten påverkar kristna somalier och att han reagerade på att det fick stå oemotsagt.

– De blir oerhört pressade av att en somalisk imam i Sverige uppmanar alla muslimer att döda dem som konverterar. Det är klart att det är ett reellt hot, säger han.

Imamens hot är ingen isolerad händelse enligt Johansson.
– Jag vet att de få kristna somalier som finns, generellt får ta emot hot av olika slag. Men i Sverige har hoten hittills inte verkställts, säger han.

Den ansvarige utgivaren för radioprogrammet, Ingemar Löfgren, uppger att han ordnat så att radioinslaget ska översättas från somaliska till svenska. Han säger att han är oroad över att det ska visa sig att Sveriges radio brustit i sin journalistik och låtit imamen tala oemotsagd. Löfgren menar att han har varit dåligt informerad och att han fick reda på utspelet först efter att Dagen skrivit om det.

– Som public service-företag får vi aldrig släppa vårt ansvar. SR står för demokratiska värden. Vi ska ta avstånd från våld och intolerans. Då vill jag inte att våra program ska uppmana till våld, säger han.

Sveriges radio kommer att följa upp inslaget uppger Löfgren

Många har anmält radioinslaget till granskningsnämnden för radio och tv.

Expo.se har sökt den somaliska redaktionen för en kommentar.