Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

De sju utlandsfödda politiska tjänstemän som i dag arbetar på regeringskansliet är födda i Chile, Finland, Frankrike, Jugoslavien, Turkiet och Uruguay. De resterande 173 är alla födda i Sverige. Bland regeringskansliets 50 toppositioner, statsråd och statssekreterare, finns det ingen utlandsfödd representerad. Däremot är en klar majoritet av regeringskansliets städare född utanför Sverige.

- Den politiska makten är en del av en strukturell diskriminering av invandrare, säger integrationsminister Mona Sahlin till TT.