Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Dåvarande NSF ställde upp i val för första gången 2002. I kommun­valet i Karlskrona fick partiet 208 röster, vilket motsvarar 0,5 procent av rös­terna. I valet 2006 ställde partiet upp på sex orter; Karlskrona, Vara, Linköping, Kristianstad, Sollentuna och Trollhättan. I valet till riksdagen erhöll partiet 1 417 röster som motsvarade 0,03 procent.

NSF leddes av Anders Högström fram till att han lämnade partiet och nazismen 1999. Övriga som ingått i riksledningen är Anders Ärleskog, Björn Björkqvist, Bo Nilsson och Daniel Höglund. I och med omvandlingen till Folkfronten utsågs Daniel Höglund till partiledare.

Nationalsocialistisk front stod för en klassisk nationalsocialism med antidemo­krati, antisemitism och rasbiologi på agendan. Partiet tog konsekvent ställning mot demokratin och arbetade för en annan typ av styre, ett samhälle byggt på så kallade korporationer. Folkfronten/Svenskarnas parti har rensat ut ord som ras och nationalsocialism ur sitt politiska program. Men någon reell förskjutning av ideologi och politiska sak­ frågor handlar det inte om; snarare om tilltal och ambitioner.Likt NSF har Folkfronten/Svenskarnas parti valt att presentera sin politik och sina mål i punktform, väldigt snarlika och som en sammanfattning av Adolf Hitler och det tyska nazistpartiets vision.

Det är vanligt förekommande att medlemmar och aktivister inom Folkfronten/Svenskarnas parti döms för diverse brott. Genom åren har dess aktivister dömts för bland annat mycket grova våldsbrott och mord. Alla brott är inte ideologiskt motiverade, men flera av dem kommer ändå att påverka partiet. Bland annat var två av de tre personer som dömdes för polismorden i Malexander var medlemmar i NSF.

2009 hade dåvarande Folkfronten 26 aktiva avdelningar i bland annat Grums, Göteborg, Köping, Motala, Stockholm och Umeå. Partiet var under samma år aktiva i 18 län, att jämföra med 20 län året innan. 2009 genomförde dåvarande Folkfronten 655 aktiviteter, vilket är en väsentlig minskning jämfört med året innan. Då genomfördes 1176 aktiviteter.

I valet 2010 blev Svenskarnas parti det första nazistiska partiet i Sverige, sedan andra världskrigets slut, som lyckats få ett mandat i en folkvald församling. Partiet fick en stol i Grästorps kommunfullmäktige. Mandatet gick till partiledare Daniel Höglund. Skattemyndigheten kom dock i en granskning av hans boende fram till att han ska betraktas som hemmahörande i en grannkommun. Därmed förlorar han sin plats i församlingen. En partikamrat, Christer Johansson, vars namn någon skrivit dit på en valsedel, kan möjligen ersätta honom.

Partiet ställde upp i åtta kommuner. Expos granskning av kandidaterna visade att av totalt 13 personer så var åtta kriminellt belastade. Nästa alla hade dessutom mångåriga engagemang inom den nazistiska rörelsen.

TA REDA PÅ MER
Läs om framväxten av Nationalsocialistisk front. Ladda ner reportaget Hitlers arvtagare från Expo 3/2007. Eller läs den på expo.se
Vad har Svenskarnas parti gjort under 2008 och 2009? Köp Expo researchs årsrapport om den svenska vit makt-rörelsen i Expos butik