Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Kasper Kröner som nu misstänks av tysk polis för hets mot folkgrupp har under flera år haft en central position i vit makt-bolaget Nordvind records och är en känd figur i högerextrema sammanhang. Enligt den tyska polisen ska han ha haft en väsentlig del i spridandet av olaglig vit makt-musik till Tyskland.

Åklagarmyndigheten i Frankfurt am Main misstänker att CD-skivor med vit makt-musik har producerats i Australien, skickats till Kröner i Sverige för att sedan postas eller fraktas med bil till Tyskland.

Internationella förgreningar

Enligt den tyska utredningen ingår Kasper Kröner i ett internationellt nätverk med förgreningar i Tyskland, Sverige, Australien, Finland och Danmark. Exakt hur det underjordiska distributionssystemet fungerar är inte helt klart. Men det svenska vit makt-bolaget Nordvind records tycks ha spelat en viktig roll.

Den 27 augusti grep dansk polis två personer, varav Flemming Muff Christiansen, en 32-årig dansk medborgare, är involverad i bolagets verksamhet. Den andre, Stephan Günther, en 33-årig tysk medborgare, är en känd figur i högerextrema sammanhang. Båda är knutna till danska Blood & Honour. Samma dag genomförde finsk polis husrannsakan hos tre personer som alla misstänks vara delaktiga i det finska vit makt-bolaget Werwolf records.

De två männen som greps i Danmark väntar i skrivande stund på att utlämnas till Tyskland. Den finska utredningen i sin tur kommer även i fortsättningen att skötas av finsk polis.

Ingen hjälp från Sverige

Tillslagen i Danmark och Finland har skett på begäran av Åklagarmyndigheten i Frankfurt am Main. Även svenska myndigheter har fått en begäran om så kallad "rättslig hjälp". Men hjälpen har hittills uteblivit.

Enligt ett beslut från JK, daterat den 31 oktober, skyddas Kasper Kröner av den svenska yttrandefrihetsgrundlagen, åtminstone så länge CD-skivorna har postats från Sverige till Tyskland. Den 13 november meddelar JK dessutom att Kasper Kröner inte kan utlämnas till Tyskland. JK anger de svenska tryck- och yttrandefrihetslagarna som skäl för sitt beslut.

Omfattande utredning

Den tyska polisens utredning har enligt finska Hufvudstadsbladet pågått i mer än tre år. Bland annat har polisen gjort ett uppmärksammat tillslag mot den tyske högerextremisten Thorsten Heise i november 2007.

Heise är representant för Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, men har en bakgrund i den tyska vit makt-rörelsen. Han har etablerat goda relationer mellan NPD och den internationella scenen för vit makt-musik. I samband med tillslaget mot Heise fann den tyska polisen flera skivor med olagligt innehåll. Skivorna misstänks ha kommit in i landet via det nätverk som den tyska polisen nu tycks ha ringat in.

Expo har förgäves sökt Kasper Kröner för en kommentar.

Daniel Poohl
Anders Dalsbro

FAKTA: Europeisk arresteringsorder

De två som gripits i Danmark kommer att utlämnas till Tyskland, även dansken Flemming Muff Christiansen. Utlämnandet sker efter att Åklagarmyndigheten i Frankfurt am Main har utfärdat en så kallad europeisk arresteringsorder.
En sådan kan utfärdas av alla EU-länder och innebär att om en person på sannolika skäl är misstänkt för brott som kan leda till ett års fängelse eller mer kan personen begäras utlämnad till det land där han eller hon misstänks ha begått brottet.
Den europeiska arresteringsordern grundar sig på ett rambeslut som EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor tog den 13 juni 2002.
I Sverige tillämpas den europeiska arresteringsordern sedan den 1 januari 2004.
Syftet med systemet är bland annat att inget EU-land ska kunna vägra att lämna ut misstänkta brottslingar till andra EU-länder. Det land som tar emot en arresteringsorder ska inte utreda fallet själv utan bara verkställa begäran om utlämnande.
I Danmark har den tyska arresteringsordern mot Stephan Günther och Flemming Muff Christiansen väckt reaktioner. Bland annat förklarade Peter Skaarup från Dansk Folkeparti i en intervju i danska TV2 den
1 november att "Det verkar som om det har gått inflation i vem vi accepterar att arrestera och skicka ut ur landet."

Artikeln har tidigare publicerats i Expo 4-2008. På grund av att nya uppgifter framkommit är den något omarbetad.

Källa: InfoTorg