Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Utifrån deras principprogram så skiljer de på människor och människor. Deras principprogram och deras politiska ställningstaganden är oförenliga med våra stadgar helt enkelt, säger Pettersson till Expo.se

Det var efter att Lantz blev ordförande för Sverigedemokraterna i Motala som ett uteslutningsärende öppnades av Transport. Pettersson säger att det bara är sverigedemokrater aktiva i distriktsstyrelser eller på förtroendeposter som inte får vara med i förbundet eftersom de då jobbar för att bedriva sin politik. Han säger att Transport inte är intresserade av vad människor röstar på.

– Om de aktivt arbetar för att verkställa den politiken så arbetar de också aktivt mot förbundets syften. Vi vill verka för ett politiskt klimat och samhälle som bygger på alla människors lika värde. Det är det som står i våra stadgar och har stått där sedan 1897.

Tidigare har Lantz sagt i Motala och Vadstena tidning att det är ett hot mot demokratin om man utesluts ur facket på grund av att man är företrädare för ett parti som sitter i riksdagen. Men Pettersson säger att det inte spelar någon roll ifall ett parti sitter i riksdagen eller inte utan att det handlar vad det verkar för. Han säger även att det inte är någon mänsklig rättighet att gå med i vilket fackförbund man vill.

Ett tiotal politiskt aktiva Sverigedemokrater har hittills uteslutits från Transport. Enligt Pettersson har det inte fattats något beslutet om Lantz kommer att uteslutas. Ärendet ligger under handläggning.

Ämnen i artikeln