Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under det senaste året verkar allt fler ha blivit säkra på att Sverigedemokraterna kommer lyckas att ta en plats i riksdagen i valet 2010.

Socialdemokraterna och miljöpartiets tydliga avståndstagande mot partiet är förvisso välkommet. Men det visar samtidigt att partiernas analytiker ser mörka moln i sina kristallkulor.

Även Magasinet Neo har lämnat ett bidrag till den dystra framtidsbilden. I det senaste numret av tidningen lanseras en rad olika möjliga scenarier som ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde skulle kunna innebära.

Det är en angelägen diskussion.
Men är det verkligen så självklart att Sverigedemokraterna kommer att nå den så hett eftertraktade riksdagsplatsen?
Varför denna uppgivenhet?

En gyllene chans för Sd

Visst finns det mycket som talar för Sverigedemokraterna. Opinionsmätningar visar att partiet åtminstone inte har tappat sitt stöd från förra valet. Av erfarenhet vet vi även att det finns väljare som ogärna avslöjar för opinionsinstitut att de kommer att rösta på Sveriges minst omtyckta parti. Väljarstödet kan därför vara större än vad någon mätning visat.

Dessutom ökar väljarrörligheten. Dagens väljare är inte trogna sina partier i samma utsträckning som tidigare. Sverigedemokraterna kommer alltså ha lättare att hitta nya väljare.

Givetvis kan också lågkonjunkturen komma att skapa ett gynnsamt klimat för syndabocksretorik. Ingen kan den grenen bättre än Sverigedemokraterna. Lägg därtill att partiet kommer att ha mer erfarenhet, folk och pengar än i något tidigare val.
För att nämna några exempel.

Gynnas inte av höger-vänster strider

Men allt är faktiskt inte ljust på Sverigedemokraternas himmel.

Sverigedemokraterna sliter fortfarande med att skapa en bild av partiet som ett "vanligt parti", med "vanliga" medlemmar. Men med företrädare som kopierar innehållet på nazisters hemsidor eller betalar pengar till nazistgrupper i smyg blir det svårt. Att vissa av partiets företrädare dessutom fumlar i kommunfullmäktigeförsamlingar runt om landet bidrar knappast till förbättra bilden. Dessutom har partiledningens rensa-rent-kampanj avstannat. Det fungerar inte längre att kasta ut folk så fort de gjort bort sig. Det skapar dålig stämning och spär på kritiken mot att partiet blir allt mer toppstyrt.

Ett annat problem är Europaparlamentsvalet. Sverigedemokraterna har i första hand siktet inställt på riksdagen och valet till Europaparlamentet riskerar att bli partiets första motgång på länge. Om inte partiet lyckas knipa ett mandat kan det riskera att sänka moralen i partiet och spä på de interna konflikterna.

Partiets största problem är dock att det till stor del är ett enfrågeparti. Den lågkonjunktur som står inför dörren kan komma att gynna partiet, men den kan också blir det största hindret. Om den politiska debatten präglas av tydliga höger- och vänsterfrågor kommer dagens Sverigedemokraterna inte ha en chans att ta sig in i debatten.

Hur ska SD bemötas i dag?

Självklart är det bra om journalister och partier börjar fundera på hur Sverigedemokraterna skulle kunna påverka svensk politik 2010 – och hur man ska förhålla sig till det.

Men det är ännu viktigare att fundera på hur man ska bemöta dem i dag.