Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Bakgrunden är bekant. Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu har haft svårt att ta in den utsatta situation som judar i Malmö upplever och markera mot antijudiska strömningar i staden. För detta har han mötts av en massiv kritik, den mesta befogad. I den relevanta kritiken har det poängterats att antisemitismen inte kan förklaras genom judars beteende [se t.ex. SKMA:s inlägg i Skånskan 100128].
Så när Sverigedemokraterna blandar sig i diskussion ger det en dålig smak i munnen. Partiet har nämligen under hela sin existens byggt sin politik på att ställa olika grupper i samhället mot varandra och peka ut syndabockar. Detta på just etniska och religiösa grunder.

Ett antirasistiskt engagemang kan aldrig tumma på den mycket enkla regeln att det handlar om ett försvar av universella mänskliga värden. Med tanke på Sverigedemokraternas förhållningssätt mot muslimer och andra grupper kan inte partiets intresse för den judiska gruppens utsatthet tolkas som annat än ytterligare ett försök att slå split mellan folk och folk. eller som partiet skriver i ett pressmeddelande: "antisemitismen såväl som den växande svenskfientligheten är intimt kopplade till den muslimska invandringen". Så mycket tydligare kan det inte framläggas.
Jimmie Åkesson säger i samma pressmeddelande: "Inget problem kan lösas om man inte först erkänner dess existens och analyserar dess bakgrund." Här har faktiskt Åkesson oavsiktligt en poäng. För att förstå Sverigedemokraternas engagemang för frågor om antisemitism måste partiets antimuslimska politik och syn på invandrare analyseras.

När Sverigedemokraterna ska förklara främlingsfientlighet och rasism, eller som partiet skriver "så kallad rasism", så bollar partiet tillbaka problemet till just de utsatta: "Om man minskar invandringen så minskar även främlingsfientligheten" [från partiets "kampanj för upplysning om rasism"].
Så, visst är det som Åkesson säger att problems existens ska erkännas och analyseras. Men problemen måste även motarbetas. Här är Sverigedemokraternas trovärdighet långt under nollstrecket. Uppblossande intolerans i samhället löses inte genom att spä på den och ytterliga försöka polemisera grupper och individer mot varandra – tvärtom.