Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Vägen var rak när judar fördes bort att dödas.
Vägen var krokig, farlig och kantad av hinder när judar sökte undfly mördarna."

Så lyder texten på det stenklot som markerar mynningen på det symboliska stråket "Vägen" mellan Aaron Isaacs gränd och Raoul Wallenbergs torg via Berzeli park, i Stockholm. Klotet har en text på 24 språk, som representerar de länder från vilka nazisterna förde bort den judiska befolkningen mot döden.

"Vägen" invigdes träffande nog den 13 juni, en vecka efter det att nazister demonstrerat på Stockhomls gator för att fira den svenska nationaldagen. Avsikten med det symboliska stråket är att ge Monumentet över förintelsens offer en mer framträdande position i staden och öka möjligheterna för fler besökare att uppmärksamma dess även idag angelägna budskap. Stråket är belagt med gatsten hämtat från Budapests ghetto och har ramats in av järnvägsräls. Det är anlagt av Stockholms stad och Storch & Storch AB, i samarbete med Judiska Församlingen.