Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I januari 2004 hoppade Sverigedemokraternas förre nationelle partiorganisatör Tommy Funebo av. Han hade då hamnat i onåd hos partiledningen och en uteslutningsprocess mot honom hade inletts. Han blev därmed en i raden av före detta ledande medlemmar som ådragit sig partiledningens missnöje.

Tommy Funebo har lämnat allt internmaterial han haft till förfogande till tidskriften Expo. Sverigedemokraterna från insidan bygger på denna dokumentation – protokoll från styrelsemöten, budgetplaner, tusentals interna e-postbrev och bandupptagningar från viktiga möten.

Sverigedemokraterna från insidan innehåller den information som SD:s partiledning till varje pris vill hemlighålla – även för de egna medlemmarna. I det “demokratiska” partiet Sverigedemokraterna är nämligen inte ens en sådan alldaglig sak som protokoll från styrelsemöten tillgängliga för de enskilda medlemmarna.

Interna dokument från Sverigedemokraterna visar att partiet är just sådant som Expo i flera år beskrivit det – ett “nationellt” parti som härjas av fraktionsstrider, interna motsättningar och organisatoriskt kaos. Det är ett antidemokratiskt parti där bara ledningen har insyn i verksamheten.

I boken finns bland annat:

• Partiledaren som ingen vill ha. 2003 höll Sverigedemokraterna ett krismöte i Trollhättan. Expo har tillgång till en bandinspelning från mötet. Kritiken mot partiledaren Mikael Jansson var så massiv att han i vilket normalt parti som helst hade varit tvungen att avgå.

• Fraktionsstrider. Sverigedemokraterna är en politisk sekt. Striden inom partiet står i dag mellan “veteraner” och “förnyare”. Veteranerna är den hårdföra kärnan kring partiledaren Mikael Jansson som kontrollerar partiapparaten. Förnyarna är de blåögda nykomlingar som attraherats av partiledningens försäkringar om att SD är ett “demokratiskt parti”.

• Sten Anderssons ultimatum. Den förre riksdagsmannen Sten Andersson är SD:s viktigaste affischnamn. Han är medveten om sin betydelse och använder den till att ställa krav på partistyrelsen. Om de inte gör som han säger hotar han med att avgå. Partistyrelsen vill “syna Anderssons bluff”.

• SD:s hemliga finansiärer. I internt partimaterial går han under namnet “jultomten”. I flera år har han samlat in miljonbelopp till Sverigedemokraterna. Hans identitet har varit en väl bevarad hemlighet bland den innersta kretsen kring partiledaren. Expo avslöjar hans identitet.

• SD-politikernas vandelsförsäkringar. Inför valet 2002 avslöjade Expo att hela 23 procent av medlemmarna i partistyrelsen hade varit straffade för brott under 1990-talet. Detta skadade partiets trovärdighet och föranledde partistyrelsen att tvinga offentliga valkandidater att lämna in en så kallad vandelsförsäkran – ett papper där de redogör för tidigare politisk verksamhet och garanterar att de inte är straffade. Partistyrelsen lovade att dessa vandelsförsäkringar aldrig skulle visas för någon utomstående. Nu finns de i Expos arkiv.

• Mediastrategier. Sverigedemokraterna vill höras och synas enligt principen att all publicitet är god publicitet. Inför valet 2006 vill partiet vinna ett medialt genombrott och få tidningarna att rapportera om partiet som om det vore ett vanligt demokratiskt parti.

Ämnen i artikeln