Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Det är illa. Sverigedemokraterna är en odemokratisk rörelse som lever i ett demokratiskt land och på det sättet kan få platser i framförallt tingsrätter, säger ordföranden för Nämndemännens riksförbund, Berndt-Ola Lundström, till Göteborgsposten.

Kan spela roll
Han menar att ett invandringskritiskt parti kan spela en stor roll när det är dags att döma i brottmål, framför allt i tingsrätterna där tre nämndemän tillsammans med rättens ordförande fäller besluten.

Tidigare kunde domstolarna se vilka partier de olika nämndemännen tillhörde, men idag tas ingen hänsyn till partitillhörigheten och partibeteckningen har också tagits bort. Vilka nämndemän som sitter dag avgörs av vem som har tid och till viss del av slumpen.

- Därför är det alltså fullt möjligt att tre sverigedemokrater får döma tillsammans i mål där en person med invandrarbakgrund är åtalad, fortsätter Berndt-Ola Lundström i Göteborgsposten.

Jämför med Ny demokrati
Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet, som forskat kring hur invandrare möts i rättssystemet är övertygad om att sverigedemokratiska nämndemän kommer att påverka beslut i tingsrätter, men i de fallen kommer de troligtvis rättas till i hovrätten där fler utbildade jurister har utslagsrösten och nämndemännen har minoritet.

Nämndemannauppdraget ska vara ett politiskt neutralt uppdrag, men Christian Diesen tror ändå att partifärg kan smitta av sig. Det gäller framför allt mindre partier. Han tror att Sverigedemokraterna kan påverka valet av påföljd i vissa mål.

Reservationer utan påverkan
- Vi lär få se reservationer från Sverigedemokraterna när de inte delar den övriga rättens uppfattning, utan vill ge strängare straff för att utvisa invandrare. Det mönstret känner vi igen från Ny demokrati, säger Christian Diesen till TT.

- Ny demokrati lyckades aldrig få igenom några domar så att det syntes, däremot syntes det ibland att de ville vara strängare

SD Tillbakavisar
Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson tycker att siffran 300 nämndemän låter högt, men garanterar att partiet kommer att besätta posterna. Samtidigt tillbakavisar han farhågorna om att sverigedemokratiska nämndemän skulle döma annorlunda än andra.

- Det är ungefär likadant som att säga att andelen socialdemokratiska nämndemän missgynnar företagarna i landet. Ett märkligt resonemang eftersom ett nämndemannauppdrag inte är ett politiskt uppdrag, säger han till TT

Ämnen i artikeln