Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Hovrätten ansåg i motsats till tingsrätten att den första misshandeln, vilken skedde vid järnvägsstationen i Alingsås, var att betrakta som en misshandel av normalgraden. I det andra fallet, där Daniel Kristiansson misshandlade den avhoppade medlemmen vid en fest i Magra utanför Alingsås, vidhöll hovrätten att det rörde sig om grov misshandel.

Försvaret krävde att båda fallen skulle betraktas som av normalgraden. Ett nytt vittne i form av den tidigare ledaren för Nationalsocialistisk front i Borås vittnade om att Daniel Kristiansson inte hade använt sparkar vid den senare händelsen i Magra, men utan resultat.
Trots att den ena misshandeln bedömdes som något lindrigare än tidigare valde hovrätten att döma till samma straff som tingsrätten. En ledamot var skiljaktig. Han menade att det även i första fallet rörde sig om en grov misshandel.

Daniel Kristiansson har suttit häktad sedan mitten av juli i år. I tingsrätten dömdes Kristiansson även för skadegörelse, efter att han attackerat ett hus där en mångårig medlem i NSF huserade.

Ämnen i artikeln