Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den tyske kristdemokratiska parlamentsledamoten Martin Hohmann kommer att uteslutas från partiet. Detta sedan han i oktober höll ett tal där han jämförde judarna med nazisterna. Hohmann menade att om tyskarna är ett skyldigt folk så är också judarna det på grund av deras roll i den ryska revolutionen.

Konspirationsteorier om judiskt inflytande i det ryska kommunistpartiet och i ledningen för den ryska revolutionen är väl spridd i antisemitiska kretsar.

Hohmann har fått skarp kritik för uttalandet. Nu kommer han att uteslutas från kristdemokraternas parti i Tyskland.