Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Alternativ för Tyskland, AFD, är Tysklands största oppositionsparti och i år har Tyskland ett supervalår med flera lokala val runt om i landet samt val till Förbundsdagen, parlamentet, den 26 september. Igår (söndag) hölls val i delstaterna Rheinland-Pfalz och Baden-Württemberg.

När medier började publicera uppgifter om att säkerhetspolisen utökat sitt intresse för AFD - från att gälla vissa falanger och distrikt inom partiet till att gälla hela partiet - slog partiet bakut. AFD inledde en process i en domstol Köln för att förhindra BFV från att klassa AFD som en misstänkt extremistorganisation, vilket skulle ge säkerhetspolisen befogenhet att övervaka partiet. 

AFD krävde också att BFV skulle avstå från att göra officiella uttalande om partiet under domstolsprocessen då det enligt partiet skulle innebära oreparerbara skador för partiet mitt under en valkampanj. BFV godtog kravet om att inte uttala sig. Men så i förra veckan kom medierapporter om att BFV bestämt sig för att klassa partiet som ett misstänkt extremistparti. 

Domstolen ger AFD tillälligt rätt

Domstolen i Köln reagerade på uppgifterna i medierna och gav AFD delvis rätt. I ett utslag stoppar de BFV från att använda sina befogenheter gällande misstänkta extremistpartier innan AFD:s domstolsprocess är klar och domstolen fattat ett beslut. Domstolen riktar även kritik mot BFV över att uppgifter om klassificeringen kommit ut. 

Medierapporteringen om säkerhetspolisens syn på AFD bryter mot principen om lika möjligheter för alla partier som har skydd av den tyska konstitutionen, menar domstolen, rapporterar Financial Times

Kontakter med vit makt-miljön

AFD har sedan tidigare uppmärksammats för nära kontakter med vit makt-organisationer och den så kallade identitära rörelsen. AFD utmärker sig även för sin positiva hållning till Kreml och Putin. Partiet har motsatt sig sanktioner mot Ryssland och så sent som förra veckan besökte parlamentsledamöter från AFD det ryska parlamentet med ambitionen att ”normalisera” förbindelserna med Ryssland. 

”Parlamentsledamöterna från Ryssland och Tyskland bekräftade den likartade positionen i huvudfrågorna som är på den internationella agendan och uttryckte sina intressen att normalisera internationella relationer”, skrev den ryska Duman på sin hemsida, rapporterar Deutsche Welle

Mötet var känsligt då Tyskland tagit ställning och fördömt att Ryssland fängslat och förgiftat oppostionsledaren Alexei Navalny. Tyskland har även fördömt den ryska annekteringen av Krim.