Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I rapporten presenteras en översikt av den europeiska extremhögern och det lyfts fram att den just nu genomgår en förändring till att bli allt mer nationsöverskridande och utgöra post-organisatoriskt hot.

– Extremhögern är en transnationell rörelse som organiserar supportrar genom nätverk snarare än gammaldags organisationer. Om vi vill förstå det måste vi tänka bortom politiska partier, formella organisationer och till och med nationella gränser. Denna rapport är ett första steg för att göra det, säger Expos VD Daniel Poohl.

Extremhögern består i dag av en blandning av politiska partier, såsom Sverigedemokraterna, Vox i Spanien, Lega i Italien och AFD i Tyskland, och en serie av lösare, transnationella rörelser som omfattar en disparat uppsättning av individer som ingår i ett kollektiv, men inte i något formellt samarbete.

”Om vi vill förstå faran som hatets och söndrandents politik utgör kan vi inte längre bara se till vår gata, vårt grannskap eller land, vi måste tänka bortom politiska partier, formella organisationer och nationsgränser”, menar rapportförfattarna.

Terrorhotet från ytterhögern består i dag av ett nätverk av löst organiserade grupper som kopplar samman individer internationellt. Dessa gruppers främsta syfte är att uppmuntra individer till våldshandlingar, att nätverka och dela kunskap snarare än att formellt planera attacker.

Rapporten tar avstamp i en europeisk attitydundersökning med sammanlagt 12 000 respondenter i åtta europeiska länder. Vidare bidrar rapporten med en fördjupad diskussion kring en handfull skeenden som varit särskilt betydelsefulla för den europeiska ytter- och extremhögern under fjolåret, samt bidrar med en genomgång över utveckling och trender land för land.

Rapporten är framtagen som ett samarbete mellan den brittiska organisationen Hope not hate, tyska Amadeu Antonio Stiftung och Stiftelsen Expo.

Rapporten "State of hate: Far-right extremism in Europe 2021" finnas att ladda ner här.