Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Efter en tre dagar lång huvudförhandling i den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe går meningarna starkt isär om möjligheten att totalförbjuda partiet. Nu har NPD sex veckor på sig att inkomma med ytterligare dokumentation för att visa att partiets verksamhet inte strider mot författningen.

Finner domstolen att dokumentationen innehåller nya, viktiga uppgifter kan man kalla till ny förhandlingsomgång. Annars väntas domstolens definitiva utslag komma någon gång i maj-juni.

Om beskedet blir att NPD förbjuds blir det tredje gången i Förbundsrepublikens historia som ett parti förbjuds. 1952 förbjöds det högerextrema SRP, die Sozialistische Reichspartei, och 1956 drabbades KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, av partiförbud.

Förhandlingen i Författningsdomstolen följdes med stort intresse i tyska medier. NPD:s försvar gick bland annat ut på att hävda att partiet fortfarande kunde vara infiltrerat av säkerhetspolisen, en upprepning av händelserna i mars 2003.

Då stoppade domstolen ett förbudsförfarande sedan det avslöjats att säkerhetspolisen till och med infiltrerat partiets högsta ledning. Tre av de sju domarna gick den gången emot en fortsatt process i domstolen vilket räckte för att ställa in förfarandet.

Men NPD:s taktik den här gången höll inte. Domstolen hade fått garantier att inga säkerhetspoliser längre fanns kvar inom NPD:s organisation.

Dessutom framkom under de tre dagar långa förhandlingarna att partiet i sin propaganda uppvisat en klart rasistiskt och odemokratisk världsbild. Om det i sig utgör ett hot mot den tyska staten ska nu domarna ta ställning till.

Politiska partier, som har som mål, eller vars anhängare har som mål, att inskränka eller avskaffa den fria demokratiska grundordningen, eller att hota Förbundsrepubliken Tysklands existens, bryter mot grundlagen.

En del politiska kommentatorer anser att NPD idag med sina blott 5400 medlemmar och bara 360 av totalt 230.000 lokala mandat i hela landet inte utgör någon fara, att man helt enkelt överskattar partiets farlighet. Högerextremismen finns istället i det nya partiet Alternative für Deutschland, AfD, och inom Pegidarörelsen, heter det.

Andra hävdar att partiets sympatisörer ofta är aktiva i många andra organisationer som täckmantel för sin destruktiva verksamhet. NPD bildar enligt dessa bedömare fortfarande kärnan i den tyska högerextremismen.

Många ställer sig fortfarande frågan hur långt ett högerextremistiskt parti kan gå i skydd av grundlagen. Hur mycket våld ska kunna förekomma innan NPD i det här fallet riskerar ett partiförbud.
I dagens Tyskland sker i snitt tre attacker mot flyktingar och deras förläggningar varje dag.

Många beklagar att Författningsdomstolen ställde in ett uteslutningsförfarande redan 2003. Man hann inte ens pröva om dåvarande NPD var odemokratiskt och rasistisk. Den inställda huvudförhandlingen stärkte snarast de högerextrema krafterna i Tyskland.

Och i dag tillåts aggressiva och främlingsfientliga paroller när till exempel Pegida samlar tusentals anhängare, främst i forna DDR. Och mycket få attentat mot flyktingförläggningar klaras i dag upp av polisen.
Ingen tror att högerextremism kommer att upphöra om NPD förbjuds. Däremot hindrar det åtminstone att skattemedel går till nynazistisk hatpropaganda.

Om partiet förbjuds har NPD meddelat att man går vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.
NPD-ledaren Frank Franz, som hördes av de åtta domarna i Karlsruhe, förklarade att partiet har avlägsnat sig från image av nazistparti och istället numera liknar det högerpopulistiska FPÖ i Österrike.

Trots att de kallats att vittna i domstolen saknades flera ledande NPD-profiler, bland dem Udo Pastörs som uppgav att han hade viktigare politiska uppdrag att sköta.

För att ett partiförbud ska kunna genomföras krävs att minst sex av de åtta domarna i författningsdomstolen är eniga.

Ett förbud innebär att NPD inte bara skulle upplösas som politiskt parti. Även partiets folkvalda skulle förlora sina mandat och partiets kassa skulle kunna beslagtas. Att NPD skulle kunna dyka upp med en annan partibeteckning är uteslutet.

Enligt en färsk undersökning, gjord av infratest dimap, stöds ett förbud av 69 procent av de tillfrågade. Men samtidigt anser 65 procent att det är riskfyllt att förbjuda NPD.

Risken är enligt dem att NPD-medlemmar radikaliseras eller dyker upp i nya, hemliga organisationer.

Ämnen i artikeln